Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Tăng cường các biện pháp quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng
Ngày cập nhật 22/05/2018
Hiện nay, tình hình nắng nóng, khô hạn trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, nền nhiệt độ cao liên tục duy trì và kéo dài, đây cũng là thời kỳ người dân các địa phương tiến hành các hoạt động sản xuất nương rẫy, xử lý thực bì để trồng rừng, tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng rất cao. Bên cạnh đó, tình hình phá rừng, xâm lấn để lấy đất trồng rừng trên địa bàn tỉnh thời gian qua có chiều hướng diễn biến phức tạp. Để chủ động tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy rừng, phá rừng gây ra, ngày 21/5/2018 UBND tỉnh có Chỉ thị số 09/CT-UBND về tăng cường các biện pháp quản lý bảo vệ rừng  và phòng cháy, chữa cháy rừng  

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế:
a) Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ quản lý, bảo vệ và phát triển rừng quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tại Kế hoạch số 216/KH-UBND ngày 23/10/2017 của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ và Chương trình hành động số 27-CTr/TU ngày 23/8/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.
b) Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng - phòng cháy chữa cháy rừng trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và cộng đồng dân cư từ thôn, bản, xã, phường, thị trấn đến huyện, thành phố, thị xã; cập nhật, theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng trên hệ thống thông tin cảnh báo cháy sớm của Cục Kiểm lâm tại địa chỉ Website: kiemlam.org.vn để kiểm tra phát hiện sớm điểm cháy rừng.
c) Tăng cường chế độ hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững huyện, thị xã, thành phố Huế trong việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện phương án phòng cháy chữa cháy rừng các đơn vị cơ sở; chỉ đạo thực hiện triệt để phương châm “4 tại chỗ” nhằm chủ động và sẵn sàng ứng cứu kịp thời các vụ cháy rừng; xây dựng các quy chế phối hợp với các lực lượng Công an, Quân sự đóng quân trên địa bàn để bổ sung phương tiện, nhân lực ứng cứu kịp thời mỗi khi xảy ra cháy lớn; tổ chức tập huấn, diễn tập thực binh chữa cháy rừng; tổ chức phát dọn thực bì, đốt trước vật liệu cháy, làm đường băng cản lửa; ưu tiên đầu tư các nguồn lực cho công tác phòng cháy chữa cháy rừng tại các khu rừng trọng điểm, dễ cháy.
d) Tăng cường quản lý chặt chẽ việc đốt nương làm rẫy, đốt xử lý thực bì đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật, an toàn không gây cháy lan vào rừng. Nghiêm cấm và xử lý kịp thời, nghiêm khắc các hành vi đốt thực bì tại các thời điểm dự báo cháy rừng cấp III trở lên, và tại các khu vực rừng gần khu nghỉ dưỡng Laguna ở xã Lộc Bình, Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc.
đ) Trong các tình huống cháy rừng xảy ra trên địa bàn, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố Huế phải khẩn trương huy động lực lượng tại chỗ, và trực tiếp chỉ huy chữa cháy, ngăn chặn không để xảy ra cháy lớn. 
Trường hợp cháy lớn, vượt khả năng cứu chữa của địa phương, thì huy động lực lượng của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn theo hiệp đồng đã được ký kết, đồng thời báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh để xin hỗ trợ lực lượng
ứng cứu.
e) Sau các vụ cháy rừng phải chỉ đạo khắc phục hậu quả, bố trí lực lượng dập tắt hết tàn lửa, tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, điều tra làm rõ nguyên nhân các vụ cháy rừng và họp rút kinh nghiệm, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan đến cháy rừng, tổng hợp báo cáo nhanh diễn biến tình hình vụ việc cháy rừng về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh (Chi cục Kiểm Lâm: 18 - Đoàn Hữu Trưng - Thành phố Huế. Điện thoại: 0234.3825.989).
2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tiếp tục thực hiện tốt cơ chế phối hợp giữa kiểm lâm và lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của các chủ rừng để tập trung lực lượng chốt chặn tại các trạm kiểm lâm cửa rừng trọng điểm như Trạm Kiểm lâm Chà Lệnh - Mụ Nú, Trạm Kiểm lâm La Ma, Trạm Kiểm lâm cửa rừng lòng hồ thủy điện Bình Điền, Trạm Kiểm lâm cửa rừng đường 71, Trạm Bảo vệ rừng ARoàng, nhằm bảo vệ bằng được diện tích rừng tự nhiên đầu nguồn các lưu vực Hữu Trạch, Tả Trạch, tuyến đường 74, đường 71.
Chủ trì, phối hợp với Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương, đơn vị, chủ rừng thực hiện nghiêm các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng; tham gia huấn luyện nghiệp vụ và diễn tập tình huống phòng cháy chữa cháy rừng; xây dựng kế hoạch huy động lực lượng, phương tiện, chỉ huy chữa cháy rừng cấp tỉnh để sẵn sàng ứng cứu, chữa cháy rừng khi có yêu cầu; thường xuyên kiểm tra điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy rừng trong xử lý thực bì trồng rừng; thực hiện nghiêm túc chế độ trực ban, trực chỉ huy, trực chiến, cũng như thường xuyên kiểm tra trực phòng cháy chữa cháy rừng tại hiện trường các địa phương, đơn vị
chủ rừng.
Chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động quần chúng nhân dân và chủ rừng thực hiện tốt quy định về quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng; kiểm tra xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật lâm nghiệp; thực hiện tốt việc theo dõi, dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng.
Thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin cảnh báo sớm cháy rừng, thông tin tình hình thời tiết trên địa bàn tỉnh để cảnh báo cho nhân dân, các chủ rừng, các địa phương trong tỉnh chủ động các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng phù hợp.
3. Công an tỉnh:
Tăng cường tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức pháp luật về bảo vệ phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng đến toàn thể cán bộ chiến sỹ trong lực lượng. Trực tiếp quản lý, chỉ huy lực lượng công an các cấp sẵn sàng tham gia chữa cháy rừng. Chủ động phối hợp cơ quan Kiểm lâm và các ngành chức năng đấu tranh, điều tra và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng.
4. Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy tỉnh:
Chỉ đạo các Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy khu vực, đóng quân trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố Huế phối hợp chặt chẽ lực lượng Kiểm lâm và chủ rừng triển khai thực hiện có hiệu quả phương án phòng cháy chữa cháy rừng; chú trọng tập trung công tác huấn luyện nghiệp vụ, diễn tập thực binh chữa cháy rừng, kiểm tra đôn đốc việc xây dựng và thực hiện phương án phòng cháy chữa cháy rừng tại các địa phương và chủ rừng; sẵn sàng mọi phương tiện, lực lượng cứu chữa khi cháy rừng xảy ra.
5. Bộ Chỉ huy Quân sự và Bộ đội Biên phòng tỉnh:
Tăng cường tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức pháp luật về phòng cháy chữa cháy rừng đến toàn thể cán bộ chiến sỹ trong lực lượng; chỉ đạo cho các đơn vị bộ đội đóng quân trong rừng và ven rừng phải đảm bảo và thực hiện tốt các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng.
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự các huyện, thành phố, thị xã tham mưu cho UBND cấp huyện tổ chức hiệp đồng lực lượng, phương tiện và huy động lực lượng Dân quân tự vệ sẵn sàng tham gia phòng cháy chữa cháy rừng cùng Kiểm lâm và lực lượng tại chỗ theo phương án phòng cháy chữa cháy rừng.
6. Đài Phát thanh truyền hình tỉnh (TRT) và Báo Thừa Thiên Huế:
Xây dựng các chuyên mục, chuyên đề về quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng; gia tăng thời lượng phát sóng đưa tin về dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng để các đơn vị chủ rừng và chính quyền các cấp chủ động phối hợp thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy rừng đạt hiệu quả cao nhất; tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm quy định về quản lý bảo vệ và phát triển rừng, hướng dẫn các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng.
7. Sở Tài chính:
Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết kịp thời về kinh phí để thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng, nhất là rừng tự nhiên; công tác phòng cháy chữa cháy rừng theo quy định hiện hành của Nhà nước và thực hiện việc quyết toán kinh phí theo đúng quy định.
8. Các tổ chức chính trị xã hội:
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các tổ chức chính trị, xã hội khác phối hợp chặt chẽ với cơ quan Kiểm lâm, chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền quản lý, bảo vệ và phát triển rừng - phòng cháy chữa cháy rừng.
9. Các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh:
Theo chức năng nhiệm vụ được phân công, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Chi cục Kiểm lâm tăng cường kiểm tra đôn đốc, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ và phát triển rừng - phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh.
 
Tập tin đính kèm:
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.654.526
Truy cập hiện tại 1.541 khách