Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Thay đổi Lịch tiếp công dân định kỳ của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm 2018
Ngày cập nhật 04/05/2018
Ngày 03/5/2018, UBND tỉnh có Thông báo số 108/TB-UBND về thay đổi Lịch tiếp công dân định kỳ  của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm 2018.  Theo đó, tại Thông báo số 353/TB-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh về Lịch tiếp công dân định kỳ 6 tháng đầu năm 2018 của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; theo đó ngày 09/5/2018, đồng chí Đinh Khắc Đính - Phó Chủ tịch UBND tỉnh sẽ tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh (số 2 Tố Hữu, phường Phú Hội, thành phố Huế); tuy nhiên, do đồng chí Đinh Khắc Đính đã được Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 14, khóa VI bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2013 - 2018, nên Lịch tiếp công dân định kỳ tại Thông báo số 353/TB-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh được thay đổi như sau:
- Ngày 09/5/2018, đồng chí Phan Ngọc Thọ - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh sẽ tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh thay cho đồng chí Đinh Khắc Đính.
- Ngày 06/6/2018, đồng chí Nguyễn Dung - Phó Chủ tịch UBND tỉnh sẽ tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh thay cho đồng chí Phan Ngọc Thọ - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.
Những nội dung khác tại Thông báo số 353/TB-UBND nêu trên của UBND tỉnh không thay đổi.  
 
Tập tin đính kèm:
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.764.734
Truy cập hiện tại 1.653 khách