Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã họp rà soát, triển khai nhiệm vụ quý II
Ngày cập nhật 16/04/2018

Ngày 11/4/2018, Thường trực HĐND thị xã tổ chức phiên họp để rà soát, triển khai nhiệm vụ quý II, do đồng chí Lê Văn Chính – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã chủ trì.

Tham dự phiên họp có các đồng chí: Trương Đức Tú – UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND thị xã; Văn Viết Cảm – Thị ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thị xã, Lãnh đạo các Ban HĐND thị xã và Lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND thị xã.

Trong quý I, HĐND thị xã đã chỉ đạo thực hiện công tác triển khai, quán triệt kịp thời 6 Nghị quyết HĐND đã ban hành tại kỳ họp thứ 5, HĐND thị xã bao gồm: Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thị xã năm 2018; Nghị quyết về dự toán thu chi ngân sách năm 2018; Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát “công tác đầu tư, quản lý và sử dụng các công trình giao thông trên địa bàn thị xã; Nghị quyết về giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 4 HĐND thị xã; Nghị quyết về quy hoạch thủy lợi thị xã Hương Thủy đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 và Nghị quyết về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đối với hoạt động giám sát: Ngoài những hoạt động giám sát thường xuyên, Thường trực và Ban KT-XH HĐND thị xã đã triển khai giám sát chuyên đề “công tác giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động trên địa bàn thị xã” và tổ chức song hành các hoạt động chuẩn bị cho công tác giám sát chuyên đề “đầu tư, quản lý và sử dụng các công trình giao thông trên địa bàn” trong tháng 4/2018.

Về hoạt động tiếp dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư được Thường trực HĐND quan tâm và duy trì theo lịch tiếp công dân 6 tháng đầu năm.

Ngoài ra, Thường trực HĐND và các Ban HĐND cũng tích cực tham gia hội nghị giao ban, hội nghị nâng cao chất lượng hoạt động giám sát do Thường trực HĐND tỉnh tổ chức.

Kết luận tại phiên họp, đồng chí Lê Văn Chính – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới của Thường trực và các Ban HĐND thị xã như sau:

1. Tiếp tục thực hiện các hoạt động khảo sát, giám sát thường xuyên tại cơ sở về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh.

2. Chú trọng và tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy rừng.

3. Tích cực đôn đốc và giám sát công tác giải quyết kiến nghị của cử tri

4. Triển khai kế hoạch giám sát chuyên đề về công tác đầu tư, quản lý và sử dụng công trình giao thông trên địa bàn có hiệu quả

5. Phối hợp các Ban của HĐND tỉnh để tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động cho thành viên của 2 ban HĐND các phường, xã.

6. Thẩm định kế hoạch đầu tư công năm 2019 của thị xã.

huongthuy.thuathienhue.gov.vn

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.764.673
Truy cập hiện tại 1.637 khách