Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Hội đồng nhân dân thị xã họp thông qua dự thảo kế hoạch giám sát chuyên đề công tác đầu tư, quản lý và sử dụng các công trình giao thông trên địa bàn thị xã
Ngày cập nhật 16/04/2018

            Thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 15/12/2017 của Hội đồng nhân dân thị xã về thành lập Đoàn giám sát “công tác đầu tư, quản lý và sử dụng các công trình giao thông trên địa bàn thị xã; Chương trình giám sát của HĐND thị xã năm 2018, ngày 4/4/2018, Đoàn giám sát HĐND thị xã tổ chức phiên họp thông qua dự thảo kế hoạch giám sát chuyên đề, do đồng chí Văn Viết Cảm – Thị ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thị xã chủ trì. 

             Tham dự phiên họp có các đồng chí: Trương Đức Tú – UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND thị xã; Phan Anh Thư - UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy, Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã; Trần Tấn Quốc, Thị ủy viên, Chủ tịch UBMTTQVN thị xã; Phạm Xuân Tám – Thị ủy viên, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy; Trương Công Nghĩa – Thị ủy viên, Chủ tịch HĐND phường Thủy Phương và Phó Trưởng các Ban của HĐND thị xã, đại diện lãnh đạo các phòng: Tài chính – Kế hoạch, Quản lý Đô thị, Văn phòng HĐND&UBND thị xã.

Đồng chí Văn Viết Cảm - Phó Chủ tịch HĐND thị xã trình bày dự thảo kế hoạch giám sát

             Sau khi nghe trình bày dự thảo kế hoạch, các thành viên dự họp tham gia ý kiến, đồng chí Văn Viết Cảm – Phó Chủ tịch HĐND thị xã thống nhất kế hoạch.

             Theo đó, Đoàn giám sát sẽ tổ chức giám sát tại 12 đơn vị, cụ thể là: Thủy Dương, Thủy Phương, Phú Bài, Thủy Bằng, Thủy Tân, Thủy Thanh, Phú Sơn; Quản lý Đô thị, Kinh tế, Trung tâm Phát triển Quỹ đất, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã và Tài chính – Kế hoạch thị xã, từ ngày 16/4 đến ngày 27/4. Ngoài ra, Đoàn giám sát còn yêu cầu một số đơn vị khác báo cáo gián tiếp bằng văn bản, nếu cần thiết sẽ tiến hành bổ sung giám sát trực tiếp.

huongthuy,thuathienhue.gov.vn

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.763.829
Truy cập hiện tại 1.340 khách