Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
UBND thị xã Hương Thủy triển khai Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương khóa XII trong công tác Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2018
Ngày cập nhật 26/03/2018

Để kịp thời đưa Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương khóa XII “về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương khóa XII “về công tác dân số trong tình hình mới”, Ủy ban nhân dân thị xã Hương Thủy đã ban hành Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 11/01/2018 trong công tác Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn thị xã.

Theo đó, trong công tác Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân của thị xã năm 2018 gồm các nhiệm vụ như sau:

1. Công tác y tế dự phòng: Tăng cường công tác chỉ đạo, phối hợp giữa các ngành, các đơn vị chuyên môn trong việc truyền thông, giáo dục sức khoẻ. Chủ động giám sát, điều tra và xử lý kịp thời dịch bệnh, khống chế không để dịch bệnh lây lan. Giảm tỷ lệ mắc và tử vong các bệnh truyền nhiễm gây dịch, các bệnh nhiễm trùng, Virut, … Thực hiện có hiệu quả các Chương trình vệ sinh môi trường, vệ sinh lao động, vệ sinh trường học, an toàn vệ sinh thực phẩm, bệnh nghề nghiệp… các Dự án, Chương trình mục tiêu quốc gia về tiêm chủng mở rộng (100% đảm bảo tiến độ chương trình, không có tai biến xảy ra trong tiêm chủng); phòng chống số rét; phòng chống các rối loạn do thiếu Iode; phòng chống lao; phòng chống phong; phòng chống sốt xuất huyết; phòng chống các bệnh xã hội nhiều người mắc (Mù lòa, tâm thần, HIV/AIDS); phòng chống suy dinh dưỡng ở trẻ em vv…

2. Công tác khám bệnh, chữa bệnh và phục hồi chức năng: Tiếp tục hoàn thiện mạng lưới khám bệnh, chữa bệnh trên toàn thị xã về cơ sở vật chất, trang thiết bị. Triển khai tốt các biện pháp nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, thực hiện chăm sóc người bệnh toàn diện. Ứng dụng kỹ thuật cao trong chẩn đoán và điều trị. Nâng cao chất lượng các chỉ số như: số lần khám bệnh, số người bệnh điều trị nội trú và ngoại trú, số ngày điều trị nội trú, ngoại trú, số phẫu thuật, thủ thuật tăng cao hơn năm 2017. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng công suất sử dụng giường bệnh kế hoạch bình quân tại Trung tâm y tế và 12 trạm y tế. Kết hợp y học hiện đại với y học cổ truyền, đảm bảo chỉ tiêu 25% tổng số bệnh nhân đến khám được khám và điều trị bằng phương pháp y học cổ truyền. Triển khai nghiêm túc, hiệu quả các chính sách khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho người nghèo, người cận nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi, các đối tượng chính sách xã hội.

3. Công tác chăm sóc sức khoẻ bà mẹ và trẻ em: Tiếp tục thực hiện mục tiêu chiến lược quốc gia về chăm sóc sức khỏe sinh  sản giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Triển khai đồng bộ, hiệu quả 03 gói dịch vụ liên quan: Làm mẹ an toàn; khám và điều trị phụ khoa; kế hoạch hoá gia đình. Tăng cường công tác quản lý thai sản, dự phòng và cấp cứu các tai biến sản  khoa; Giảm tỷ lệ tử vong đối với trẻ em <1 tuổi, trẻ em < 5 tuổi, bà mẹ khi sinh. Giảm tỷ lệ trẻ em mới đẻ có trọng lượng < 2.500g. Chăm sóc tốt cho trẻ em từ các

 

chương trình: Vitamin A; phòng chống tiêu chảy ở trẻ em (CDD); nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính (ARI); tiêm chủng mở rộng; suy dinh dưỡng.

4. Công tác Dân số - Kế hoạch hoá gia đình: Tiếp tục duy trì mức giảm sinh hợp lý, giảm nhanh tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên; tập trung thực hiện nâng cao chất lượng dân số về thể chất nhằm đáp ứng nguồn nhân  lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và sự phát triển   nhanh bền vững của thị xã; khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh; giảm số người trong độ tuổi vị thành niên, thanh niên có thai ngoài ý muốn; quản lý, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; đẩy mạnh hoạt động truyền thông gắn với việc cung cấp đầy đủ dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản – kế hoạch hóa gia đình.

5. Công tác tham mưu quản lý nhà nước về y tế: Chủ động tham mưu cho UBND thị xã thực hiện quản lý nhà nước về y tế, bao gồm: Y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; sức khỏe sinh sản; trang thiết bị y tế; dược; mỹ phẩm; an toàn thực phẩm;  bảo hiểm y tế; dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn thị xã; chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt việc vận động người dân tham gia Bảo hiểm y tế.

          Để thực hiện tốt các nhiệm vụ nêu trên, UBND thị xã đã giao trách nhiệm cho các đơn vị có liên quan như:

Phòng Y tế thị xã: Chủ động tham mưu cho UBND thị xã trong công tác tham mưu quản lý nhà nước về y tế; phối hợp tổ chức, giám sát, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện.

Trung tâm Y tế thị xã: Chủ trì, phối hợp với Phòng Y tế thị xã, Trung tâm DS-KHHGĐ thị xã và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể sát hợp với đơn vị mình theo từng giai đoạn trong năm để thực hiện.

          Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã: Chủ trì, phối hợp với Phòng Y tế thị xã, UBND các xã, phường, đề xuất UBND thị xã phê duyệt ngân sách sự nghiệp y tế, các chế độ, chính sách cho phát triển ngành Y tế, chính sách xã hội hoá đối với lĩnh vực y tế.

          Phòng LĐ-TB&XH thị xã; Bảo hiểm xã hội thị : Triển khai có hiệu quả chính sách bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi, người nghèo, người cận nghèo, người già neo đơn, gia đình chính sách; quản lý tốt chính sách bảo hiểm y theo quy định.

          Phòng Văn hoá - Thông tin; Đài Truyền thanh thị xã: Phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng nội dung và tổ chức tuyên truyền thường xuyên các nội dung liên quan đến công tác Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn thị xã.

          Uỷ ban nhân dân các xã, phường: Căn cứ điều kiện thực tế của địa phương để xây dựng Kế hoạch Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trên địa bàn quản lý, tổ chức thực hiện và báo cáo UBND thị xã theo quy định.  

          Bên cạnh đó, UBND thị xã cũng đã đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã và các Tổ chức Chính trị - Xã hội của thị xã: Chỉ đạo các cấp trực thuộc phối hợp với các ngành chuyên môn để tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn thị xã.

 

Lường Thanh Hải
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.764.504
Truy cập hiện tại 1.578 khách