Tìm kiếm
Thị xã Hương Thủy đạt chuẩn mức độ 3 phổ cập giáo dục tiểu học (GDTH), mức độ 1 giáo dục trung học cơ sở (GDTHCS) và mức độ 2 về Xóa mù chữ (XMC) năm 2017
Ngày cập nhật 28/02/2018

Ngày 26/2/2018, UBND tỉnh có Quyết định số 494/QĐ-UBND về việc công nhận các huyện, thị xã và thành phố Huế đạt chuẩn phổ cập GDTH, GDTHCS và Xóa mù chữ năm 2017, với kết quả như sau: 

TT

Đơn vị

Đạt chuẩn

PCGD TH

Đạt chuẩn PCGD THCS

Đạt chuẩn XMC

1

Thành phố Huế

Mức độ 3

Mức độ 2

Mức độ 2

2

Huyện Phong Điền

Mức độ 3

Mức độ 2

Mức độ 2

3

Huyện Quảng Điền

Mức độ 3

Mức độ 2

Mức độ 2

4

Thị xã Hương Trà

Mức độ 3

Mức độ 1

Mức độ 1

5

Huyện Phú Vang

Mức độ 3

Mức độ 2

Mức độ 2

6

Thị xã Hương Thủy

Mức độ 3

Mức độ 1

Mức độ 2

7

Huyện Phú Lộc

Mức độ 3

Mức độ 1

Mức độ 1

8

Huyện Nam Đông

Mức độ 3

Mức độ 1

Mức độ 1

9

Huyện A Lưới

Mức độ 3

Mức độ 2

Mức độ 1

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
 
Tập tin đính kèm:
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 2.031.641
Truy cập hiện tại 63 khách