Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC QUÝ I NĂM 2018 CỦA UBND THỊ XÃ
Ngày cập nhật 16/01/2018
STT Nội dung CQ chủ trì, tham mưu Người chỉ đạo
A VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH    
1 Báo cáo quyết toán ngân sách năm 2016 TC-KH Đ/c Lê Ngọc Sơn
2 Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phường Thủy Dương, Thủy Phương QLĐT Đ/c Nguyễn Thanh Minh
3 Quy hoạch phân khu Công viên Hồ Ba Cửa Ban QLDA, DTXDKV Đ/c Nguyễn Thanh Minh
4 Kế hoạch kiểm tra, xử lý vi phạm trong khai thác khoáng sản trên địa bàn thị xã năm 2017 TNMT Đ/c Nguyễn Đắc Tập
5 Kế hoạch tổ chức thi gia đình hạnh phúc năm 2017 VH-TT Đ/c Đỗ Xuân Giao
6 Kế hoạch kiểm tra Hạ tầng thông tin trạm BTS trên địa bàn QLĐT Đ/c Đỗ Xuân Giao
7 Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch quy mô trường, lớp, học sinh năm học 2017-2018 GD&ĐT Đ/c Đỗ Xuân Giao
8 Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em LĐ-TB&XH Đ/c Nguyễn Thanh Minh
9 Kế hoạch đưa đoàn chính sách có công đi điều dưỡng tại Hội An, Quảng Nam LĐ-TB&XH Đ/c Nguyễn Thanh Minh
10 Kế hoạch triển khai công tác vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2017 Y tế Đ/c Đỗ Xuân Giao
11 Kế hoạch triển khai công tác Bảo hiểm y tế toàn dân Y tế Đ/c Đỗ Xuân Giao
12 Kế hoạch kiểm tra công tác hành nghề Y – Dược tư nhân năm 2017 Y tế Đ/c Đỗ Xuân Giao
13 Kế hoạch tổ chức tháng hành động quốc gia về Vệ sinh an toàn thực phẩm Y tế Đ/c Đỗ Xuân Giao
14 Kế hoạch tổ chức tập huấn Thi đua khen thưởng năm 2017 Nội vụ Đ/c Lê Ngọc Sơn
B NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CẦN CHỈ ĐẠO    
I Kinh tế - Tổng hợp    
1 Kiểm tra tình hình thu hoạch lúa vụ Đông Xuân và Kế hoạch giao cấy vụ Hè Thu Kinh tế Đ/c Nguyễn Đắc Tập
2 Hoàn chỉnh hồ sơ điều chỉnh quy hoạch chi tiết Cụm Công nghiệp Thủy Phương Kinh tế Đ/c Nguyễn Thanh Minh
3 Kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn thị xã năm 2017 Kinh tế Đ/c Nguyễn Đắc Tập
4 Điều chỉnh cục bộ khu quy hoạch Đồng Cát QLĐT Đ/c Nguyễn Thanh Minh
5 Tiếp tục triển khai công tác kẻ vạch sơn vỉa hè đường Nguyễn Tất Thành QLĐT Đ/c Nguyễn Thanh Minh
II Văn hóa - Xã hội    
6 Tuyên truyền cổ động các hoạt động văn hóa văn nghệ chào mừng kỷ niệm 63 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và Kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2017) VH&TT Đ/c Đỗ Xuân Giao
7 Tổ chức lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa có thông tin ở nghĩa trang liệt sĩ thị xã để tiến hành giám định AND xác định danh tính liệt sĩ LĐ-TB&XH Đ/c Nguyễn Thanh Minh
8 Tổ chức Lễ phát động tháng Hành động vì trẻ em năm 2017 LĐ-TB&XH Đ/c Nguyễn Thanh Minh
III Nội chính    
9 Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, các xã, phường Nội vụ Đ/c Lê Ngọc Sơn
10 Cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ Nội vụ Đ/c Lê Ngọc Sơn
11 Tiếp tục tiến hành kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 05/01/2017 của UBND thị xã về đẩy mạnh kỷ luật kỷ cương, hành chính tại các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường Nội vụ Đ/c Lê Ngọc Sơn
12 Tiếp tục đôn đốc các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện tiếp nhận, giải quyết và giao trả kết quả theo cơ chế một cửa theo quy định tại Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản quy định của Tỉnh Nội vụ Đ/c Lê Ngọc Sơn
13 Đôn đốc UBND các xã, phường giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo Thanh tra Đ/c Lê Ngọc Sơn

 

anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.994.756
Truy cập hiện tại 1.058 khách