Tìm kiếm
Rà soát tiến độ và giải quyết một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc đầu tư dự án Công viên vườn địa đàng
Ngày cập nhật 11/09/2017

Ngày 11/9/2017, UBND tỉnh có Thông báo số 251/TB-UBND kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Phương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp rà soát tiến độ và giải quyết một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc đầu tư dự án Công viên vườn địa đàng 

Theo đó, ngày 06/9/2017, tại Văn phòng UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Phương – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp rà soát tiến độ và giải quyết một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc đầu tư dự án Công viên vườn địa đàng, tại thị xã Hương Thủy. Tham dự cuộc họp có đồng chí Hoàng Việt Trung – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; đồng chí Hồ Đắc Trường - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; đồng chí Lê Toàn Thắng – Phó Giám đốc Sở Xây dựng; đồng chí Nguyễn Chung Thành – Phó Giám đốc Sở Tài chính; đồng chí Nguyễn Đình Bách – Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Đắc Tập – Phó Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy; đồng chí Phạm Ngọc Dũng – Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm; đại diện Công ty CP Nhật Tiến Huế và Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Tiền Phong.
Sau khi nghe đại diện Công ty CP Nhật Tiến Huế, các cơ quan liên quan báo cáo tình hình triển khai, thực hiện các thủ tục của dự án Công viên vườn địa đàng và ý kiến góp ý của các thành viên dự họp; đồng chí Nguyễn Văn Phương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:
Dự án Công viên vườn địa đàng tại thị xã Hương Thủy là dự án trọng điểm cần ưu tiên đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế, đã được UBND tỉnh đưa vào danh mục các dự án cần kêu gọi nhà đầu tư. Ngày 22/6/2017, UBND tỉnh phê duyệt Quyết định chủ trương đầu tư số 1377/QĐ-UBND cho Công ty CP Nhật Tiến Huế làm chủ đầu tư dự án Công viên vườn địa đàng và ban hành Kế hoạch số 154/KH-UBND ngày 17/7/2017 để triển khai hỗ trợ nhà đầu tư hoàn tất các thủ tục đầu tư theo quy định. Tuy nhiên, quá trình thực hiện các thủ tục cho dự án chưa đảm bảo tiến độ do UBND đã thống nhất tại kế hoạch nêu trên. Để đẩy nhanh việc hoàn tất các thủ tục, đảm bảo đủ điều kiện cho nhà đầu tư khởi công, xây dựng dự án; UBND tỉnh yêu cầu nhà đầu tư, các Sở, ngành có liên quan và chính quyền địa phương khẩn trương tập trung thực hiện các công việc sau:
1. Công ty CP Nhật Tiến Huế chủ động, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để hoàn tất các thủ tục theo quy định, phấn đấu khởi công xây dựng dự án trong năm 2017; trong đó, lưu ý thực hiện một số vấn đề sau:
- Đối với giá trị của phần diện tích rừng thông (khoảng 23,6 ha) do Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Tiền Phong quản lý nằm trong khuôn viên của dự án, nhà đầu tư tiến hành các thủ tục để chi trả sau khi các cơ quan liên quan hoàn tất các thủ tục theo quy định và UBND tỉnh phê duyệt giá trị rừng thông nêu trên.
- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện thủ tục nộp tiền trồng rừng thay thế theo đúng quy định; trước mắt, để đảm bảo tiến độ khởi công xây dựng dự án, Công ty căn cứ theo hồ sơ thiết kế cơ sở đã được Sở Xây dựng thẩm định, quy hoạch chi tiết 1/500 đã được phê duyệt để xác định phần diện tích xây dựng các hạng mục của dự án, trên cơ sở đó tạm tính sơ bộ chi phí trồng rừng thay thế và tiến hành nộp tiền cho Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng của tỉnh.
Sau khi khởi công và triển khai công tác xây dựng, Công ty phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT và các cơ quan liên quan thống kê, xác định cụ thể chi phí trồng rừng thay thế để thực hiện và hoàn tất việc nộp tiền đúng theo quy định. 
2. UBND thị xã Hương Thủy:
- Khẩn trương phê duyệt lại phương án bồi thường, GPMB theo quy định hiện hành đối với các ngôi mộ chưa thực hiện công tác đền bù, di dời; rừng thông của Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Tiền Phong để có cơ sở thực hiện các thủ tục tiếp theo; hoàn thành trước ngày 18/9/2017.
- Tiến hành bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư theo phương án đền bù, GPMB đã phê duyệt tại các Quyết định số: 1381/QĐ-UBND ngày 03/8/2007, 1390/QĐ-UBND ngày 08/8/2007, 1161/QĐ-UBND ngày 29/6/2007 về việc phê duyệt giá trị đền bù thiệt hại về đất và tài sản cho các hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng dự án; lưu ý, cập nhật lại và loại trừ phần diện tích đất để thực hiện đầu tư dự án đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn. 
- Trong quá trình thực hiện, lưu ý phương án di dời, bố trí tái định cư đối với hộ dân nằm ngoài hàng rào dự án nhưng nằm trong phạm vi, lộ giới hành lang an toàn của đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn khi thực hiện phương án đền bù, GPMB cho dự án đường cao tốc.
3. Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Tiền Phong phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tiến hành thủ tục kiểm đếm, lập phương án thiết kế và dự toán đối với việc khai thác rừng thông trình Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài chính thẩm định theo quy định trước ngày 29/9/2017.
4. Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Sở Tài chính thực hiện thủ tục thẩm định việc khai thác rừng thông theo quy định, hoàn thành trước ngày 07/10/2017; Sở Tài chính thực hiện song song việc xây dựng, lập cơ chế tài chính cho dự án, tham mưu UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 14/10/2017.
5. Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng hướng dẫn, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và Giấy phép xây dựng cho dự án; hoàn thành các công việc nêu trên để nhà đầu tư đảm bảo đủ điều kiện khởi công xây dựng dự án trong năm 2017.
6. Cần lưu ý các mốc thời gian, tiến độ thực hiện các thủ tục tại Kế hoạch hỗ trợ, triển khai dự án đã được UBND tỉnh thống nhất, giao trách nhiệm các cơ quan liên quan thực hiện; giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh Kế hoạch số 154/QĐ-UBND ngày 17/7/2017 để phù hợp với tiến độ thực tế hiện nay và nội dung đã được chỉ đạo tại Thông báo này.
7. Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư – Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện các công việc, nhiệm vụ đã được UBND tỉnh chỉ đạo; kịp thời báo cáo UBND tỉnh các vấn đề vướng mắc, phát sinh trong quá trình triển khai, thực hiện.
 
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 1.833.905
Truy cập hiện tại 34 khách