Tìm kiếm
Lịch công tác thường trực HĐND thị xã
Ngày cập nhật 14/05/2017
NGÀY Phó Chủ tịch HĐND thị xã
TRƯƠNG ĐỨC TÚ
Phó Chủ tịch HĐND thị xã
VĂN VIẾT CẢM
Thứ hai
16/9/2019

Sáng: Hội ý cơ quan

Chiều: Họp tổ quy chế dân chủ

Sáng: Hội ý cơ quan

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ ba
17/9/2019

Sáng:Chuẩn bị các nội dung giám sát tại

Đảng bộ trường THPT Hương Thủy

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Sáng: Làm việc với UBND thị xã về nội dung chuẩn bị làm việc với Chủ tịch UBND tỉnh

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ tư
18/9/2019

Cả ngày: Làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự hội nghị KTXH tại xã Thủy Tân (xe 6677)

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ năm
19/9/2019

Sáng: Dự hội nghị KTXH thị xã và tỉnh

Chiều: Dự hội nghị công tác thống kê 

Sáng: Dự hội nghị KTXH thị xã và tỉnh

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ sáu
20/9/2019

Sáng: Dự KT-XH tại xã Thủy Thanh (xe 6677)

Chiều:Làm việc tại cơ quan 

Sáng: Công bố quyết định đoàn kiểm tra của Sở Tư pháp

Chiều:Làm việc tại cơ quan 

Thứ bảy
21/9/2019

 

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 2.258.731
Truy cập hiện tại 629 khách