Tìm kiếm
Thực hiện Chiến lược phát triển thương hiệu các đặc sản tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017
Ngày cập nhật 18/04/2017
Với mục tiêu hình thành và phát triển thương hiệu các đặc sản có khả năng tạo ra sản phẩm, hàng hóa có tính cạnh tranh, bảo đảm chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu của thị trường trong và ngoài nước góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và đặc biệt là liên kết phát triển du lịch, dịch vụ; Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận và chỉ dẫn địa lý cho các đặc sản và sản phẩm làng nghề tỉnh Thừa Thiên Huế. Ngày 17/4/2017, UBND tỉnh có Kế hoạch số 86/KH-UBND về Thực hiện Chiến lược phát triển thương hiệu các đặc sản  tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017
 

Theo đó, với các nhiệm vụ sau:

1. Công tác tham mưu: Tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, sửa đổi bổ sung Quyết định 1746/QĐ-UBND ngày 06/9/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chiến lược phát triển thương hiệu các đặc sản tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 phù hợp với thực tế địa phương và phù hợp Quyết định số 1062/QĐ-TTg ngày 14/6/2016 về việc phê duyệt Chương trình phát triển tái sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Tổ chức tuyên truyền, hội thảo, hội nghị, tập huấn:
- Tổ chức 01 cuộc hội thảo khoa học cấp tỉnh với chủ đề "Giải pháp phát triển thương hiệu các đặc sản và sản phẩm ngành nghề nông thôn ở Thừa Thiên Huế".
- Tổ chức 01 lớp tập huấn về "Tạo lập, quản lý và phát triển thương hiệu các đặc sản địa phương".
3. Hỗ trợ xây dựng và quảng bá thương hiệu các đặc sản, sản phẩm làng nghề:
- Hỗ trợ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể "Mè xửng Huế" ra nước ngoài (tại thị trường Thái Lan);
- Hỗ trợ tạo lập, đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể và quảng bá thương hiệu cho 05 đặc sản và sản phẩm làng nghề, bao gồm:
+ Nhãn hiệu tập thể Hoa giấy Thanh Tiên;
+ Nhãn hiệu tập thể Nước mắm An Dương - Phú Thuận;
+ Nhãn hiệu tập thể Gốm Phước Tích;
+ Nhãn hiệu tập thể Bưởi Hương Hồ;
+ Nhãn hiệu tập thể Mật ong Nam Đông.
4. Hỗ trợ quản lý, phát triển nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, chỉ dẫn địa lý các đặc sản và sản phẩm làng nghề:
- Hỗ trợ áp dụng quy chuẩn kỹ thuật Dầu tràm Huế trong sản xuất tinh dầu tràm mang nhãn hiệu tập thể Lộc Thủy và quảng bá NHTT Dầu tràm Lộc Thủy. 
- Hỗ trợ quản lý chỉ dẫn địa lý Nón lá Huế: Tham mưu sửa đổi quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý nón lá Huế; hỗ trợ in ấn tem nhãn mang chỉ dẫn địa lý, hỗ trợ tổ chức đưa sản phẩm nón lá mang chỉ dẫn địa lý Huế ra thị trường.
- Hỗ trợ phát triển chuỗi cửa hàng mang NHCN “Bún bò Huế, hình”: Hỗ trợ in ấn biển hiệu, trang trí của hàng; hỗ trợ một phần chi phí đánh giá chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn khung của NHCN “Bún bò Huế, hình” cho 5 cửa hàng Bún bò Huế mang NHCN; 
5. Chuẩn bị xây dựng một số dự án đề nghị hỗ trợ từ Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trong năm 2018:  
a) Dự án xây dựng, quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý Huế cho sản phẩm tinh dầu tràm của tỉnh Thừa Thiên Huế
Mục tiêu của dự án:
+ Nghiên cứu các yếu tố (văn hóa, lịch sử, tự nhiên, thổ nhưỡng, nguyên liệu, quy trình sản xuất...) để làm rõ tính đặc thù của sản phẩm tinh dầu tràm Huế; xác định vùng địa danh tương ứng với chỉ dẫn địa lý dầu tràm Huế làm cơ sở cho việc lập hồ sơ đăng ký xác lập quyền đối với chỉ dẫn địa lý “Huế” cho sản phẩm tinh dầu tràm của tỉnh Thừa Thiên Huế.
+ Xây dựng hệ thống quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý dầu tràm Huế để nâng cao uy tín, chất lượng, giá trị của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa và du lịch của tỉnh Thừa Thiên Huế.
+ Phát huy giá trị của quyền sở hữu trí tuệ đối với chỉ dẫn địa lý dầu tràm Huế thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá chỉ dẫn địa lý;
b) Dự án Quản lý và phát triển thương hiệu Vải Dèng A Lưới  
Mục tiêu của dự án:
+ Thiết lập và áp dụng mô hình quản lý và khai thác nhãn hiệu tập thể Vải Dèng A Lưới nhằm bảo đảm việc quản lý nhãn hiệu, kiểm soát chất lượng sản phẩm và xúc tiến thương mại cho sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể.
+ Phát triển chuỗi giá trị Vải Dèng A Lưới.
+ Góp phần nâng cao giá trị kinh tế, xã hội, văn hóa của sản phẩm Vải Dèng A Lưới đối với người dân địa phương và đối với tỉnh Thừa Thiên Huế.
 
Tập tin đính kèm:
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 1.833.905
Truy cập hiện tại 36 khách