Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC QUÝ IV NĂM 2020 CỦA UBND THỊ XÃ
Ngày cập nhật 04/09/2020

STT

Nội dung

CQ chủ trì, tham mưu

Người chỉ đạo

A.

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

 1.  

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH năm 2020 và kế hoạch phát triển KT-XH năm 2021

TC-KH

Đ/c Lê Ngọc Sơn

 1.  

Báo cáo tình hình thực hiện các chương trình trọng điểm năm 2020 và kế hoạch chương trình trọng điểm năm 2021

TC-KH

Đ/c Lê Ngọc Sơn

 1.  

Báo cáo tình hình thu chi ngân sách nhà nước năm 2020 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021

TC-KH

Đ/c Lê Ngọc Sơn

 1.  

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2021

TC-KH

Đ/c Lê Ngọc Sơn

 1.  

Báo cáo chỉ đạo, điều hành của UBND thị xã năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm thực hiện năm 2021

Văn phòng

HĐND&UBND

Đ/c Lê Ngọc Sơn

 1.  

Báo cáo công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo năm 2020 và nhiệm vụ công tác năm 2021

Thanh tra

Đ/c Lê Ngọc Sơn

 1.  

Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại và thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 và nhiệm vụ năm 2021

Thanh tra

Đ/c Lê Ngọc Sơn

 1.  

Báo cáo tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri tại Kỳ họp thứ 8, HĐND thị xã khóa VI

Văn phòng

HĐND&UBND

Đ/c Lê Ngọc Sơn

 1.  

Quyết định giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2021

TC-KH

Đ/c Lê Ngọc Sơn

 1.  

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021

VH-TT

Đ/c Lê Ngọc Sơn

 1.  

Kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2020 - 2025 và tầm nhìn đến 2030

GD&ĐT

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

 1.  

Kế hoạch đào tạo - bồi dưỡng học sinh giỏi năm học 2019 - 2020

GD&ĐT

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

 1.  

Kế hoạch phổ cập giáo dục các cấp năm 2020

GD&ĐT

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

 1.  

Kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia năm 2020

GD&ĐT

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

 1.  

Kế hoạch xây dựng xã, phường phù hợp trẻ em

LĐ-TB&XH

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

 1.  

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020

Nội vụ

Đ/c Lê Ngọc Sơn

 1.  

Kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện công tác CCHC, kỷ luật, kỷ cương hành chính nhà nước năm 2020

Nội vụ

Đ/c Lê Ngọc Sơn

 1.  

Kế hoạch tổ chức ngày pháp luật

Tư pháp

Đ/c Lê Ngọc Sơn

 1.  

Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2020

Tư pháp

Đ/c Lê Ngọc Sơn

 1.  

Kế hoạch thực hiện công tác quản lý về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2020

Tư pháp

Đ/c Lê Ngọc Sơn

 1.  

Kế hoạch kiểm tra thực hiện văn bản quy phạm pháp luật năm 2020

Tư pháp

Đ/c Lê Ngọc Sơn

 1.  

Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2020

Tư pháp

Đ/c Lê Ngọc Sơn

B.

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CẦN TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO

I.

Kinh tế - Tổng hợp

 1.  

Tập trung rà soát các, chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2019 đã được phân công đầu năm và chuẩn bị các nội dung để trình tại kỳ họp thường kỳ HĐND thị xã vào cuối năm 2019

Các phòng, ban, đơn vị

Đ/c Lê Ngọc Sơn

 1.  

Thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước theo Quyết định số 4106/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 về dự toán ngân sách nhà nước thị xã năm 2019, nhất là các khoản thu tỷ lệ đạt còn thấp như: phí, lệ phí, thu cố định tại xã...

TC-KH

Đ/c Lê Ngọc Sơn

 1.  

Phát triển hoạt động thương mại và triển khai Chương trình bình ổn giá vào những tháng cuối năm; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, ngăn chặn xử lý nghiêm các vi phạm về hàng giả, hàng kém chất lượng,…

Kinh tế

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

 1.  

Tiếp tục theo dõi, nắm tình hình sản xuất, kinh doanh để kịp thời hỗ trợ các doanh nghiệp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Hướng dẫn cho các doanh nghiệp tranh thủ vốn khuyến công nhằm mở rộng quy mô và đổi mới công nghệ sản xuất, cũng như việc phát triển các ngành nghề TTCN địa phương

Kinh tế

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

 1.  

Xây dựng kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2020 và triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông - Xuân 2019-2020.

Kinh tế

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

 1.  

Chỉ đạo các xã, phường hướng dẫn, vận động người dân chăm sóc, phòng chống dịch bệnh ở gia súc, gia cầm. Theo dõi, phát hiện và xử lý kịp thời dịch bệnh ở gia súc, gia cầm, thủy sản và cây trồng

Kinh tế

Trung tâm DVNN

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

 1.  

Thực hiện tốt công tác chỉnh trang đô thị, công tác thu gom, xử lý rác thải

QLĐT

Đ/c Lê Ngọc Sơn

 1.  

Tăng cường quản lý nhà nước về đất đai theo kế hoạch sử dụng đất năm 2019 và xây dựng sớm kế hoạch sử dụng đất năm 2020. Chỉ đạo các địa phương rà soát và tăng cường quản lý đất công ích

TN&MT

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

 1.  

Tăng cường công tác cấp giấy CNQSD đất cho người dân; thống kê, rà soát lại số thửa đất chưa được cấp giấy CNQSD đất lần đầu

TN&MT

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

 1.  

Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, phối hợp và xử lý những vi phạm đối với các tổ chức, cá nhân khai thác cát, sạn tại xã Thủy Bằng; đất san lấp tại xã Phú Sơn, phường Thủy Phương

TN&MT

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

 1.  

Tập trung giải quyết các vướng mắc về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các công trình, dự án tren địa bàn thị xã

Trung tâm PTQĐ

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

II.

Văn hóa - xã hội

 1.  

Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy và học ở các cấp học, triển khai đồng bộ kế hoạch năm học 2019 - 2020

GD&ĐT

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

 1.  

Tăng cường kiểm tra việc duy trì và nâng cao chất lượng trường đạt chuẩn quốc gia, đôn đốc lập hồ sơ xét công nhận các trường trong năm 2019 theo kế hoạch

GD&ĐT

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

 1.  

Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý việc dạy và học ở các nhóm trẻ gia đình, cơ sở mầm non tư thục nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ

GD&ĐT

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

 1.  

Thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh tại Trung tâm y tế thị xã và Trạm y tế tại các xã, phường

GD&ĐT

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

 1.  

Tăng cường công tác giám sát dịch bệnh; giám sát an toàn vệ sinh thực phẩm; thẩm định và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện VSATTP cho các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm

Y tế

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

 1.  

Thực hiện tốt việc lồng ghép dịch vụ chăm sóc SKSS và KHHGĐ trên địa bàn, phấn đấu đạt chỉ tiêu đề ra

Y tế

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

 1.  

Đôn đốc, hướng dẫn các xã, phường tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và bình xét gia đình văn hóa

VH&TT

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

 1.  

Kiểm tra, quản lý tốt hoạt động du lịch, các điểm vui chơi giải trí trên địa bàn

VH&TT

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

 1.  

Phối hợp với các đơn vị đào tạo nghề đẩy mạnh việc tổ chức các lớp bồi dưỡng và đào tạo nghề cho các đối tượng trong độ tuổi lao động. Đẩy mạnh hoạt động vay vốn giải quyết việc làm.

LĐ-TB&XH

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

 1.  

Giải quyết tốt các chế độ chính sách cho các đối tượng theo quy định

LĐ-TB&XH

Đ/c Nguyễn Thanh Minh

  3

Nội chính

 1.  

Duy trì thường xuyên chế độ trực SSCĐ, trực báo, giao ban nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối trong các ngày lễ lớn

Ban CHQS

Đ/c Lê Ngọc Sơn

 1.  

Chỉ đạo thực hiện tốt công tác đảm bảo ANCT - TTATXH trên địa bàn. Chương trình phòng chống tội phạm; phát hiện và kịp thời giải quyết những vụ việc xảy ra. Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát an toàn giao thông, xử lý kiên quyết, kịp thời các trường hợp vi phạm

Công an

Đ/c Lê Ngọc Sơn

 1.  

Thực hiện tốt công tác chuẩn bị tuyển quân đầu năm 2020

Công an

Ban CHQS

Đ/c Lê Ngọc Sơn

 1.  

Tiếp tục củng cố, tổ chức, bộ máy; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, trường học và các xã, phường

Tư pháp

Đ/c Lê Ngọc Sơn

 1.  

Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính nhà nước; đào tạo, bồi dưỡng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức

Nội vụ

Đ/c Lê Ngọc Sơn

 1.  

Tiếp tục kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật do HĐND & UBND thị xã, các xã, phường ban hành; tổ chức Hội nghị tập huấn, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật

Tư pháp

Đ/c Lê Ngọc Sơn

 1.  

Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch cho cán bộ, công chức tư pháp

Tư pháp

Đ/c Lê Ngọc Sơn

 1.  

Tăng cường đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về tiếp dân, khiếu nại, tố cáo. Tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 85% đối với các vụ việc mới phát sinh; chú trọng việc tổ chức thi hành quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 90%

Thanh tra

Đ/c Lê Ngọc Sơn

 1.  

Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tăng cường thanh tra, kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp vị phạm pháp luật trên các lĩnh vực

Thanh tra

Đ/c Lê Ngọc Sơn

 1.  

Tiếp tục thực hiện tốt việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân tại Trung tâm Hành chính công

Trung tâm Hành chính công

Đ/c Nguyễn Đắc Tập

 1.  

Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước đã phát động từ đầu năm, kịp thời nêu gương người tốt việc tốt, nhân rộng điển hình góp phần thúc đẩy KT-XH phát triển

Nội vụ

Đ/c Lê Ngọc Sơn

 

Trong quá trình xây dựng Chương trình công tác cụ thể hàng tuần sẽ được bổ sung, điều chỉnh kịp thời để đáp ứng tốt công tác chỉ đạo điều hành của UBND thị xã./.

 

Thanh Đoàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.822.101
Truy cập hiện tại 2.574 khách