Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định tại cuộc họp nghe báo cáo công tác GPMB dự án mở rộng sân bay Phú Bài
Ngày cập nhật 01/03/2020

Ngày 19/02/2020, tại Văn phòng UBND tỉnh, đồng chí Phan Thiên Định - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tổ chức cuộc họp nghe báo cáo công tác GPMB dự án mở rộng sân bay Phú Bài. Tham dự cuộc họp có các  ông Hồ Đắc Trương - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, ông Lê Công Diễn - Phó Giám đốc Giao thông vận tải, ông Nguyễn Đình Quang - Phó Chánh Thanh tra tỉnh, ông Nguyễn Đắc Tập - Phó Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy, ông Hoàng Việt Cường - Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh, đại diện Tổng Công ty Hàng không Quốc tế Phú Bài, đại diện Cảng vụ Hàng không Quốc tế Phú Bài và lãnh đạo các đơn vị, phòng ban liên quan. Ngày 25/02/2020, UBND tỉnh có Thông báo số 63/TB-UBND về nội dung kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo đó, trên cơ sở báo cáo của Ủy ban nhân dân thị xã Hương Thủy và ý kiến của các thành viên dự họp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định kết luận như sau:
1. Đối với các hộ kiến nghị của các hộ gia đình ở làng Tân Tô, xã Thủy Tân, thị xã Hương Thủy về việc bồi thường đất canh tác tại Trằm Bơi, Trằm Hồ: Giao UBND thị xã Hương Thủy tổ chức đối thoại, giải thích và trả lời dứt khoát cho các hộ gia đình về việc không có cơ sở pháp lý để xử lý các kiến nghị. 
2. Đối với hộ gia đình ông Hồ Bá Quang: Giao Hội đồng tư vấn giải quyết vướng mắc trong tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ giải tỏa và tái định cư trên địa bàn tỉnh phối hợp với UBND thị xã Hương Thủy rà soát, tham mưu UBND tỉnh phương án xử lý đối với phần diện tích đất nằm ngoài phạm vi giải phóng mặt bằng dự án mở rộng sân bay Phú Bài nhưng nằm trong phạm vi 189 ha đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Cảng vụ hàng không miền Trung năm 2010; trong đó lưu ý thủ tục thu hồi đất để giao cho Cảng vụ hàng không miền Trung và chính sách bồi thường, hỗ trợ thời điểm thu hồi để có cơ sở đề xuất hướng giải quyết phù hợp; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 02/3/2020.
 
Tập tin đính kèm:
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.659.599
Truy cập hiện tại 3.731 khách