Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Tăng cường các biện pháp cấp bách về phòng cháy, chữa cháy rừng
Ngày cập nhật 01/03/2020

UBND tỉnh vừa có Công văn số 1430/UBND-NN ngày 27/02/2020 gửi các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Báo Thừa Thiên Huế; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế; Các đơn vị chủ rừng về tăng cường các biện pháp  cấp bách về phòng cháy, chữa cháy rừng

 

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế:
- Chỉ đạo lực lượng Kiểm lâm địa bàn tham mưu thực hiện nghiêm túc công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; tăng cường Kiểm lâm xuống các vùng trọng điểm có nguy cơ cháy rừng để kiểm tra, hướng dẫn việc sử dụng lửa, kiểm soát chặt chẽ người vào những khu vực rừng có nguy cơ cháy cao; quy định việc xử lý thực bì bằng dùng lửa trong thời gian cao điểm và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng. 
- Thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng trên hệ thống thông tin cảnh báo cháy sớm của Cục Kiểm lâm tại địa chỉ Website: kiemlam.org.vn; thông tin ngay khi cháy rừng về Cục Kiểm lâm theo số điện thoại: 0986.668.333; Email: fpd@kiemlam.org.vn để phối hợp chỉ đạo và huy động lực lượng chữa cháy rừng trong trường hợp cần thiết. 
- Điều tra làm rõ nguyên nhân, đối tượng gây cháy rừng, xử lý nghiêm người có hành vi vi phạm và trách nhiệm quản lý của người đứng đầu khi để xảy ra cháy rừng.
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế xây dựng và chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn có rừng xây dựng phương án huy động lực lượng, vật tư, trang thiết bị, hậu cần thường trực sẵn sàng ứng cứu khi có cháy rừng xảy ra.
2. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh: 
Thực hiện quy chế phối hợp trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; bảo đảm lực lượng, vật tư, trang thiết bị và hậu cần; thường trực và sẵn sàng tham gia phối hợp ứng phó và xử lý khi có cháy rừng xảy ra.
3. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Thừa Thiên Huế, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh:
Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, thực hiện phương châm 4 tại chỗ và 5 sẵn sàng trong phòng cháy, chữa cháy rừng. 
4. Các đơn vị chủ rừng:
Rà soát kỹ phương án phòng cháy, chữa cháy rừng; xác định các khu vực trọng điểm có nguy cơ cháy rừng để bố trí đủ nguồn lực, thực hiện phương châm 4 tại chỗ và 5 sẵn sàng trong phòng cháy, chữa cháy rừng để ngăn chặn kịp thời cháy rừng khi mới phát sinh, đảm bảo không để xảy ra cháy lan, cháy lớn; tổ chức lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, tăng cường lực lượng tại khu vực có nguy cơ xảy ra cháy và cháy lớn; bố trí lực lượng canh phòng, kiểm soát chặt chẽ người ra vào rừng tại các khu vực có nguy cơ cháy cao, tổ chức lực lượng ứng trực 24/24 trong những ngày diễn ra nắng nóng.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương, đơn vị khẩn trương triển khai các nội dung nêu trên nhằm giảm tối đa thiệt hại tối đa các vụ cháy rừng có thể xảy ra trong năm 2020.
 
Tập tin đính kèm:
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.252.526
Truy cập hiện tại 6.400 khách