Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về các thiết chế về cây xanh, VH, quỹ đấtTDC, bố trí các TCCTSN, công sở và phương án sử dụng quỹ đất dự trữ tại Khu đô thị mới An Vân Dương
Ngày cập nhật 25/02/2020

Ngày 12/02/2020, đồng chí Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo các thiết chế về cây xanh, văn hóa, quỹ đất tái định cư, bố trí các thiết chế công trình sự nghiệp, công sở, vị trí di dời đất quốc phòng và phương án sử dụng quỹ đất dự trữ tại Khu đô thị mới An Vân Dương. Tham dự buổi làm việc có ông Nguyễn Đại Vui – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, ông Lê Anh Tuấn – Giám đốc Sở Giao thông vận tải, ông Nguyễn Văn Toàn – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, ông Cao Chí Hải – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể Thao, ông Nguyễn Đại Viên – Phó Giám đốc phụ trách Sở Xây dựng, ông Trần Bá Mẫn - Phó Giám đốc Sở Tài chính, ông Hoàng Hải Minh – Chủ tịch UBND thành phố Huế, ông Nguyễn Đắc Tập – Phó Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy, ông Trần Thanh Long – Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Vang, ông Huỳnh Minh Khang – Giám đốc Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị tỉnh, ông Hoàng Việt Cường – Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Theo đó, sau khi nghe Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị báo cáo các nội dung liên quan, ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

Khu đô thị mới An Vân Dương là khu vực được UBND tỉnh quan tâm, tạo điều kiện về mặt chủ trương, chính sách, vốn nhằm đẩy nhanh tốc độ phát triển với vai trò là đô thị động lực, là không gian quan trọng phát triển đô thị Huế kết nối với huyện Phú Vang, thị xã Hương Thủy và thị trấn Thuận An cùng với hệ thống quy hoạch được lập tương đối đồng bộ từ quy hoạch chung đến quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết với tầm nhìn là đô thị mới, hiện đại, sinh thái, kiểu mẫu, đáp ứng các tiêu chí để hình thành nên một khu đô thị thông minh.
Tuy nhiên, do một số hạn chế, bất cập trong công tác lập quy hoạch, triển khai thực hiện quy hoạch, công tác quản lý đô thị và kêu gọi đầu tư chưa hiệu quả đã dẫn đến sự phát triển đô thị chưa thật xứng tầm với quy mô, định hướng và kỳ vọng của UBND tỉnh.
Nhằm đảm bảo sự phát triển đô thị mới trong những giai đoạn tiếp theo có những bước phát triển tích cực, đáp ứng các tiêu chí để hình thành nên một khu đô thị mới kiểu mẫu, hiện đại, đảm bảo cân đối chức năng sử dụng các loại đất chú trọng đến việc xây dựng đô thị xanh, bền vững, dự trữ các quỹ đất cần thiết phục vụ cho các thiết chế phục vụ cho phát triển đô thị hiện đại, UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị thực hiện một số nội dung cụ thể sau:
1. Rà soát, đánh giá lại tỷ lệ cây xanh trong toàn bộ Khu đô thị mới An Vân Dương với mục tiêu cây xanh là một trong những đặc điểm nổi bật của Khu đô thị mới, tỷ lệ cây xanh trong khu đô thị không thấp hơn tỷ lệ yêu cầu của đô thị loại I, tùy mỗi vị trí có yêu cầu cấp thiết về hiện trạng thì có thể xem xét, cân đối điều chỉnh tuy nhiên, tỷ lệ cây xanh tổng thể không thấp hơn chỉ tiêu quy hoạch đã được phê duyệt hiện nay. Yêu cầu về việc hình thành hệ thống công viên, cây xanh tại các khu vực theo quy hoạch phải đảm bảo tiêu chuẩn tiên tiến, đáp ứng tiêu chí của “Huế - thành phố bốn mùa hoa” “xanh – sạch – sáng”.
Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị lập Kế hoạch hình thành hệ thống cây xanh trong Khu đô thị mới An Vân Dương trong năm 2020-2022, thuê tư vấn tổ chức thực hiện để triển khai các mô hình mẫu nhằm tổ chức thực hiện và yêu cầu, hướng dẫn các đơn vị, Nhà đầu tư khi đầu tư trên địa bàn An Vân Dương tuân thủ nhằm sớm hình thành hệ thống cây xanh đồng bộ. 
Nguồn vốn để triển khai thực hiện: nguồn xã hội hóa, nguồn ngân sách, nguồn thu từ quỹ quảng cáo, nguồn hợp tác khai thác dãi phân cách (giữa Ban và Nhà đầu tư), nguồn tài trợ; đồng ý chủ trương chọn thí điểm để tổ chức thực hiện một khu vực điển hình (xác định dự toán, phương thức thực hiện) để tổ chức nhân rộng toàn đô thị.
2. Để sớm hình thành một khu đô thị hiện đại, bền vững, đảm bảo tính kết nối hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật một cách đồng bộ, việc quy hoạch các thiết chế giáo dục, y tế, bãi đỗ xe trong khu đô thị mới An Vân Dương cần được rà soát, đánh giá lại; Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị xây dựng kế hoạch, giải pháp triển khai cụ thể đối với các thiết chế xã hội này căn cứ vào quy hoạch và nhu cầu phát triển đô thị theo từng giai đoạn, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/03/2020; trong đó, nêu rõ nguồn vốn, trình tự thực hiện, vị trí ưu tiên theo kế hoạch.
Sở Xây dựng lưu ý thêm về quy định bãi đỗ xe tại các công trình cao tầng, công trình nhà ở xã hội, yêu cầu chỉ tiêu cao hơn so với quy chuẩn, định mức để đảm bảo cho định hướng phát triển lâu dài.
3. Phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài chính và các cơ quan có liên quan rà soát nhu cầu di dời, bố trí các trụ sở cơ quan Trung ương và địa phương trên địa bàn tỉnh; đồng thời xây dựng lộ trình, kế hoạch triển khai cụ thể báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/03/2020. Trong đó, ưu tiên quỹ đất bố trí các trụ sở có vị trí thuộc phạm vi tỉnh đang kêu gọi đầu tư như: Công ty Cổ phần Đường bộ 1 Thừa Thiên Huế, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục thống kê,…; lưu ý thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xác định diện tích giao phù hợp, các quỹ đất này nên bố trí chung các quỹ đất để thuận lợi cho tận dụng hạ tầng kỹ thuật và vận hành sau khi sử dụng. 
 Trước khi giao đất để bố trí di dời trụ sở, đơn vị chủ quản phải có Văn bản cam kết trả lại cơ sở nhà đất cũ để tỉnh khai thác, sử dụng quỹ đất này.
4. Thống nhất bố trí các quỹ đất phục vụ nhu cầu tái định cư khi thực hiện các dự án hạ tầng kỹ thuật trong khu đô thị mới An Vân Dương như đề xuất của Ban, Ban tiếp tục rà soát danh mục các dự án chuẩn bị đầu tư và các dự án hạ tầng kỹ thuật để cân đối quỹ đất bố trí tái định cư phù hợp, đảm bảo nhu cầu tái định cư và tiến độ khi thực hiện các dự án; lưu ý thêm các quỹ đất xen ghép để bố trí bổ sung quỹ đất tái định cư.
5. Quá trình triển khai đầu tư các tuyến đường trong khu đô thị mới cần lưu ý mở rộng phạm vi giải phóng mặt bằng để khai thác quỹ đất hai bên đường nhằm tạo nguồn kinh phí tái đầu tư cho các dự án khác. Cơ chế tài chính khu đô thị thực hiện theo nguyên tắc nguồn kinh phí thu được phục vụ cho sự phát triển của đô thị mới An Vân Dương.
6. Quy hoạch quỹ đất dự trữ tại Khu đô thị mới An Vân Dương ưu tiên dành để bố trí cho các dự án: Trường đại học và bệnh viện thực hành Trường đại học Y Dược Huế, Trung tâm Y tế Công nghệ cao, đất quốc phòng và phục vụ nhu cầu tái định cư khi di dời các hộ dân tại Cồn Hến, một số nhu cầu phục vụ phát triển kinh tế xã hội khác.
 
Tập tin đính kèm:
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.720.217
Truy cập hiện tại 1.368 khách