Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Đẩy mạnh đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2020
Ngày cập nhật 20/02/2020

Thực hiện Nghị quyết số 18/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh và Quyết định số 64/2017/QĐ-UBND ngày 15/8/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định một số chế độ, chính sách hỗ trợ người lao động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2017-2020, Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 09/02/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xuất khẩu lao động; Với mục tiêu đưa từ 1.800 - 2.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, trong đó có ít nhất 150 lao động thuộc diện chính sách được hỗ trợ; Ngày 19/02/2020,UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 42/KH-UBND về đẩy mạnh đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2020

Theo đó, trong năm 2020 sẽ phấn đấu đưa từ 1.800 - 2.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, trong đó có ít nhất 150 lao động thuộc diện chính sách được hỗ trợ. Với các nhóm giải pháp tập trung thực hiện bao gồm:

1. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng: 

Tăng cường tuyên truyền, quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng, kết nối các chương trình đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng nhằm truyền tải các thông tin đến với xã hội, người lao động, gia đình người lao động về các chế độ, chính sách, các thông tin, hình ảnh về điều kiện sinh hoạt, môi trường làm việc, thu nhập của người lao động đang làm việc ở nước ngoài; đồng thời vận động hạn chế tình trạng người lao động vi phạm hợp đồng, cư trú bất hợp pháp ở nước ngoài.
2. Khai thác thị trường lao động nước ngoài:
- Tiếp tục kết nối với các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có năng lực, uy tín để khai thác và đưa lao động đi làm việc ở các thị trường có thu nhập cao, tình hình an ninh chính trị và kinh tế - xã hội ổn định như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Rumani, Cộng hòa liên bang Đức,… 
- Đẩy nhanh xúc tiến Chương trình đưa lao động sang làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong lĩnh vực nông nghiệp; chương trình đưa lao động ngành chăm sóc sức khỏe sang Nhật Bản làm việc theo thỏa thuận hợp tác.
- Thu hút doanh nghiệp tổ chức phỏng vấn đơn hàng, mở các cơ sở đào tạo ngoại ngữ, giáo dục định hướng tại địa bàn nhằm giảm chi phí khi đi làm việc ở nước ngoài.
3. Tạo nguồn lao động để đưa đi lao động ở nước ngoài
- Tổ chức thu thập, cập nhật, quản lý và phân tích, dự báo thị trường lao động (cập nhật cơ sở dữ liệu cung lao động; khảo sát nhu cầu lao động có nguyện vọng đi làm việc ở nước ngoài,…) để định hướng đào tạo nghề, ngoại ngữ, kỹ năng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
- Hướng dẫn, tạo điều kiện để các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng liên kết với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, Trung tâm dịch vụ việc làm để tổ chức đào tạo nghề, ngoại ngữ, giáo dục định hướng cho học sinh, sinh viên và người lao động có nguyện vọng đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đáp ứng yêu cầu của nước tiếp nhận lao động.
- Thường xuyên tổ chức các sàn giao dịch việc làm ngoài nước, hội nghị, hội thảo để thông tin về những uy định của pháp luật, chính sách hỗ đưa người lao động đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng và các đơn hàng tuyển chọn lao động với sự tham gia của các cấp chính quyền, các cơ sở đào tạo, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và người lao động.
4. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, đánh giá hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
- Tăng cường sự phối hợp giữa các sở, ngành có liên quan với chính quyền các cấp và doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng. Định kỳ hàng quý, tổ chức đánh giá kết quả công tác đưa người lao động đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng của địa phương; thường xuyên có chế độ trao đổi thông tin giữa địa phương và doanh nghiệp để phối hợp quản lý người lao động trong thời gian làm việc ở nước ngoài; tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.
- Các cấp chính quyền địa phương thường xuyên kiểm tra, giám sát, theo dõi hoạt động tư vấn, tuyển chọn, đào tạo và tổ chức đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng để giải quyết kịp thời các chính sách hỗ trợ của Trung ương và địa phương cho người lao động; ngăn ngừa, đấu tranh xử lý nghiêm các hành vi lừa đảo, tổ chức đưa lao động ra nước ngoài làm việc bất hợp pháp đồng thời khen thưởng, động viên các địa phương, đơn vị và doanh nghiệp thực hiện tốt công tác này.
 
Tập tin đính kèm:
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 13.239.264
Truy cập hiện tại 1.547 khách