Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Quyết định công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019
Ngày cập nhật 21/01/2020

Ngày 20/01/2020, UBND thị xã đã ban hành Quyết định số 123/QĐ-UBND Công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019.

Theo đó, danh sách cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 như sau:

 
   

STT

Tên xã, phường, thị trấn

Tổng điểm

Điểm của từng tiêu chí

Ghi chú

Tiêu chí 1

Tiêu chí 2

Tiêu chí 3

Tiêu chí 4

Tiêu chí 5

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

I

Loại I (**)

 

1

Thủy Dương

95

15

28

25

9

18

 

2

Phú Bài

93

13

28

23

10

19

 

3

Thủy Phương

92

15

28

20

10

19

 

4

Thủy Châu

93

15

29

21

10

18

 

5

Thủy Phù

91

15

27

21

9

19

 

II

Loại II (***)

 

1

Thủy Lương

95

14

28

23

10

20

 

2

Thủy Thanh

93

14

28

23

9

19

 

3

Thủy Tân

94

15

28

21

10

20

 

4

Thủy Vân

94

15

30

23

10

16

 

5

Dương Hòa

94

15

30

22

09

18

 

6

Thủy Bằng

92

14

27

24

10

17

 

III

Loại III (****)

 

01

Phú Sơn

89

15

29

16

9

20

 

 

                     

 

 

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.754.411
Truy cập hiện tại 2.589 khách