Tìm kiếm
Kết luận của PCT UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình giải ngân và tiến độ bàn giao mặt bằng Dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn
Ngày cập nhật 11/01/2020

Ngày 07/01/2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương đã tổ chức cuộc họp với các ngành và địa phương về tình hình giải ngân và tiến độ bàn giao mặt bằng Dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn tại Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Cam Lộ - La Sơn. Tham dự cuộc họp gồm có: Ông Lê Công Diễn - PGĐ Sở Giao thông Vận tải; Ông Huỳnh Văn Mạnh – PGĐ Kho bạc Nhà nước tỉnh; Ông Nguyễn Văn Mạnh - Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc, Ông Nguyễn Văn Bình - Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Điền, Bà Nguyễn Thị Thu Hương - PCT UBND thị xã Hương Trà, Ông Nguyễn Thanh Minh - PCT UBND thị xã Hương Thủy; Đại diện Ban quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh; Đại diện các Sở: Công Thương, Xây dựng. Ngày 08/01/2020, UBND tỉnh có Thông báo số 11/TB-UBND về nội dung kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo đó, sau khi nghe Sở Giao thông Vận tải, Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh và các địa phương báo cáo tiến độ, một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải ngân vốn GPMB, xây dựng các khu tái định cư phục vụ dự án; ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận:

1. UBND các huyện, thị xã: Phong Điền, Hương Trà, Hương Thủy, Phú Lộc:
- Tiếp tục triển khai quyết liệt, đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ, bàn giao mặt bằng đúng thời hạn, khối lượng như đã cam kết và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 9560/UBND-GT ngày 13/12/2019. Trong đó cần lưu ý: Công tác di dời mồ mả xong trước Tết Nguyên Đán (trước 25/01/2020). 
- Khẩn trương làm việc với các đơn vị chủ quản lý, sử dụng hệ thống hạ tầng kỹ thuật để hoàn chỉnh hồ sơ, phương án di dời, lắp đặt hệ thống hạ tầng, gửi Sở Xây dựng, Sở Công Thương thẩm định trước ngày 15/01/2020.
- Khẩn trương giải quyết dứt điểm các trường hợp còn vướng mắc cục bộ tại các đoạn đã bàn giao nhưng chưa đảm bảo mặt bằng để tập kết phương tiện, tổ chức thi công (như trường hợp của hộ Ông Lê Minh Thảo tại Phường Hương An; vị trí Trạm trộn bê tông tại hai đầu Cầu Tuần thuộc xã Hương Thọ, thị xã Hương Thủy,..); phối hợp với Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh giải quyết dứt điểm việc xử lý, thanh lý tài sản, vật kiến trúc trên đất các đoạn đã bàn giao mặt bằng, đảm bảo điều kiện để nhà thầu tổ chức thi công. 
- Khẩn trương rà soát, hoàn thiện phương án đền bù, phê duyệt để thực hiện thủ tục tạm ứng, thanh toán nhằm đẩy nhanh tiến độ, kế hoạch giải ngân theo số vốn đã đăng ký (đến nay, kế hoạch vốn GPMB còn 53 tỷ chưa giải ngân). Lưu ý: Các thủ tục đề xuất, tạm ứng, giải ngân phải hoàn thành và gửi về Kho bạc Nhà nước tỉnh chậm nhất trước ngày 20/01/2020.
2. Về phương án di dời, lắp đặt hệ thống hạ tầng: Yêu cầu Sở Xây dựng, Sở Công Thương, các đơn vị chủ quản lý, sử dụng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khẩn trương phối hợp, hoàn chỉnh phương án, trình phê duyệt để thực hiện di dời, lắp đặt hệ thống hạ tầng kỹ thuật thuộc phạm vi Dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn theo hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 55/BGTVT-CQLXD ngày 03/01/2020. Đồng thời, để đẩy nhanh tiến độ, UBND tỉnh thống nhất chủ trương giải quyết như sau:
- Cho phép lập phương án so sánh, đánh giá hiệu quả kinh tế - kỹ thuật để quyết định phương án cụ thể (đi ngầm hay đi nổi) đảm bảo nguyên tắc công trình khai thác an toàn, ổn định bền vững. 
- Cho phép thực hiện phương án đi ngầm đối với các đoạn có điều kiện địa hình khó khăn; các khu vực cần đảm bảo quy hoạch, an toàn cho cộng đồng, hạn chế ảnh hưởng đến môi trường và mỹ quan đô thị.  
3. Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh, Sở Giao thông vận tải, Kho Bạc Nhà nước tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp thực hiện, hoàn thành các nhiệm vụ được giao, chỉ đạo cụ thể tại Công văn số 9560/UBND-GT ngày 13/12/2019 và Thông báo kết luận số 462/TB-UBND ngày 05/12/2019 nhằm đảm bảo tiến độ chung của dự án.  
 
Tập tin đính kèm:
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.414.294
Truy cập hiện tại 848 khách