Tìm kiếm
Địa điểm Lùm Chánh Đông (phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy) là di tích lịch sử (lưu niệm sự kiện) cấp Tỉnh
Ngày cập nhật 06/01/2020

Đó là nội dung tại Quyết định số 3330/QĐ-UBND ngày 26/12/2019 của UBND tỉnh về việc xếp hạng di tích. Theo đó, UBND tỉnh xếp hạng Địa điểm Lùm Chánh Đông (phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy) là di tích lịch sử (lưu niệm sự kiện) cấp Tỉnh. Việc quản lý di tích được xếp hạng tại Điều 1 Quyết định này tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
 
Tập tin đính kèm:
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.414.294
Truy cập hiện tại 839 khách