Tìm kiếm
Tổ chức phòng, chống dịch bệnh mùa đông xuân năm 2019 - 2020
Ngày cập nhật 20/12/2019

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1696/TTg-KGVX ngày 17 tháng 12 năm 2019 về việc phòng, chống dịch bệnh mùa đông xuân năm 2019 – 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh có Công văn số 9735/UBND-YT gửi các Sở: Y tế, Thông tin và Truyền thông, Tài chính; UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế; Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh về phòng, chống dịch bệnh mùa đông xuân năm 2019-2020.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 5723/UBND-VH ngày 09/8/2017 về việc tăng cường công tác phòng, chống sốt xuất huyết (thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1106/CĐ-TTg ngày 27/7/2017 về việc tăng cường công tác phòng, chống sốt xuất huyết).
2. Sở Y tế, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế chỉ đạo triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh mùa đông xuân năm 2019 - 2020, nhất là chiến dịch diệt muỗi, diệt lăng quăng (bọ gậy) trên địa bàn, đặc biệt tại các công trường xây dựng, nhà trọ. Chỉ đạo giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, phát hiện sớm, xử lý triệt để ổ dịch ngay khi phát hiện, tổ chức cấp cứu điều trị người bệnh kịp thời.
3. Sở Y tế hướng dẫn và kiểm tra các địa phương về giám sát, phát hiện, xử lý ổ dịch, các biện pháp dự phòng và điều trị dịch bệnh mùa đông xuân, nhất là đối với dịch bệnh sốt xuất huyết; bảo đảm đủ phương tiện, vật tư, trang thiết bị, điều trị kịp thời, hạn chế thấp nhất trường hợp tử vong.
4. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, các cơ quan thông tấn, báo chí phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế tuyên truyền, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời về tình hình, các biện pháp phòng, chống để người dân chủ động, tích cực việc phòng, chống các loại dịch bệnh mùa đông xuân.
5. Sở Tài chính tham mưu bố trí kinh phí phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh mùa đông xuân, nhất là dịch bệnh sốt xuất huyết./.
 
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 2.903.976
Truy cập hiện tại 408 khách