Tìm kiếm
Khen thưởng đột xuất cho tổ chức, cá nhân thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Bài
Ngày cập nhật 20/12/2019

Đó là một trong các nội dung Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định tại buổi họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị đầu tư, xây dựng, đất đai và khởi công xây dựng dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Bài, được UBND tỉnh ban hành tại Thông báo số 470/TB-UBND ngày 17/12/2019.

 

Theo đó, ngày 13/12/2019, UBND tỉnh tổ chức buổi họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị đầu tư; cấp phép xây dựng, cho thuê đất và công tác chuẩn bị khởi công xây dựng dự án đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Bài, do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định chủ trì. 

Tham dự buổi họp có Đại diện Lãnh đạo các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải; Đại diện Lãnh đạo UBND thị xã Hương Thủy; Đại diện Lãnh đạo các đơn vị: Cảng vụ Hàng không miền Trung, Cảng vụ Hàng không quốc tế Phú Bài, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam, Công ty TNHH MTV Nhiên liệu hàng không Việt Nam.
Sau khi nghe đại diện Cảng vụ Hàng không miền Trung, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam, Công ty TNHH MTV Nhiên liệu hàng không Việt Nam báo cáo các nội dung liên quan; ý kiến phát biểu, tham gia của các thành viên, đơn vị dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận:
1. Về thực hiện các thủ tục đầu tư, xây dựng, đất đai:
a) Về cấp Giấy phép xây dựng các hạng mục công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng Nhà ga hành khách T2:
- Đề nghị Cảng vụ Hàng không miền Trung, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam khẩn trương xác lập Hợp đồng thuê đất để làm cơ sở cấp phép xây dựng;
- Yêu cầu Sở Xây dựng, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam thực hiện các thủ tục theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 9319/UBND-XD ngày 05/12/2019 để cấp phép xây dựng trước ngày 20/12/2019.
b) Về xây dựng kho cảng xăng dầu hàng không:
Yêu cầu Công ty TNHH MTV Nhiên liệu hàng không Việt Nam khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để phê duyệt quy hoạch chi tiết, cấp phép xây dựng, thuê đất để thực hiện đầu tư đồng bộ dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Bài.
2. Về công tác tổ chức Lễ khởi công xây dựng nhà ga T2:
- Thống nhất Lễ khởi công dự kiến ngày 29/12/2019 theo đề xuất của Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam.
- Đề nghị Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam sớm có phương án tổ chức Lễ khởi công báo cáo UBND tỉnh để phối hợp tổ chức; chủ động làm việc với Văn phòng UBND tỉnh để thống nhất phương án và các thủ tục liên quan.
3. Một số nội dung liên quan khác:
a) Công tác khen thưởng:
- Đồng ý chủ trương khen thưởng đột xuất cho tổ chức, cá nhân thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Bài.
- UBND thị xã Hương Thủy khẩn trương chỉ đạo lập hồ sơ khen thưởng và làm việc với Ban Thi đua Khen thưởng – Sở Nội vụ để thực hiện các thủ tục theo quy định.
- Giao Ban Thi đua Khen thưởng – Sở Nội vụ phối hợp, hỗ trợ UBND thị xã Hương Thủy trong thực hiện các thủ tục; kịp thời tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt quyết định khen thương để trao tại buổi Lễ khởi công ngày 29/12/2019.
b) Về công tác xác định đơn giá thuê đất:
- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn Cảng vụ Hàng không miền Trung thực hiện các thủ tục cung cấp thông tin địa chính cho Cục thuế tỉnh xác định đơn giá thuê đất hoặc tổ chức xác định đơn giá thuê đất đối với trường hợp giá trị khu đất trên 20 tỷ.
- Giao Cục Thuế tỉnh hướng dẫn Cảng vụ Hàng không miền Trung thực hiện thủ tục xác định giá đất theo thẩm quyền; thông báo cho Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam nộp tiền thuê đất theo quy định.
c) Yêu cầu các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường  khẩn trương thực hiện các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 9251/UBND-ĐC ngày 03/12/2019 và Thông báo số 323/TB-UBND ngày 10/9/2019. 
 
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 2.522.132
Truy cập hiện tại 34 khách