Tìm kiếm
Tăng cường đảm bảo ANTT và tổ chức trực tự vệ, bảo vệ cơ quan, đơn vị, địa phương.
Ngày cập nhật 20/12/2019

Nhằm chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý những tình huống có nguy cơ gây mất trật tự an toàn xã hội tại các cơ quan, đơn vị và địa phương, nhất là trong dịp kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 30 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân và dịp tết dương lịch, tết âm lịch năm 2020 sắp đến. Chủ tịch UBND thị xã ban hành Công văn số 1869/UBND ngày 18/12/2019 có yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thị xã, Thủ trưởng các cơ quan cấp tỉnh, Trung ương đóng trên địa bàn và Chủ tịch UBND các xã, phường thực hiện các nôi dung như sau:

1. Tổ chức phân công, bố trí lãnh đạo, cán bộ thường trực 24/24 tại trụ sở cơ quan, đơn vị mình nghiêm túc để chủ động xử lý khi có vụ việc về ANTT xảy ra; đồng thời, chỉ đạo huy động tối đa lực lượng tự vệ, bảo vệ của cơ quan, đơn vị mình để tổ chức thường trực, tuần tra canh gác bảo vệ tuyệt đối tài sản, trụ sở cơ quan, đơn vị, nhất là vào thời điểm ngoài giờ hành chính và vào ban đêm, ngày nghỉ... Chủ động điều chỉnh, bổ sung kế hoạch, phương án bảo vệ để triển khai thực hiện nghiêm túc, kiên quyết không để xảy ra các vụ, việc phức tạp trên ở địa bàn, cơ quan, đơn vị do mình trực tiếp phụ trách, quản lý.

2. Tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh, khắc phục ngay những sơ hở, thiếu sót trong công tác thường trực, tuần tra canh gác bảo vệ tài sản, trụ sở và công tác quản lý cơ sở vật chất, bảo quản vũ khí, dụng cụ PCCC, công cụ hỗ trợ đã được trang cấp, cất giữ tại cơ quan, đơn vị để triển khai công tác quản lý, bảo quản, bảo vệ hiệu quả.

3. Công an thị xã, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã chỉ đạo xây dựng kế hoạch kiểm tra, đôn đốc công tác bảo vệ và đảm bảo an ninh, an toàn trụ sở làm việc đối với các cơ quan, công sở, trường học trên địa bàn thị xã. Đơn vị, tổ chức nào không chấp hành nghiêm công tác trực bảo vệ trụ sở thì lãnh đạo đơn vị, tổ chức đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thị xã; báo cáo kết quả cho Chủ tịch UBND thị xã để chỉ đạo, xử lý đối với các trường hợp vi phạm.

Căn cứ nội dung chỉ đạo tại Công văn nêu trên, các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường triển khai thực hiện cụ thể và kịp thời báo cáo tình hình cho Chủ tịch UBND thị xã theo quy định./.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 2.779.233
Truy cập hiện tại 1.429 khách