Tìm kiếm
Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã Hương Thủy tổ chức phiên họp liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ 9 HĐND thị xã, khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
Ngày cập nhật 01/11/2019

Ngày 30/10/2019, Thường trực HĐND thị xã Hương Thủy tổ chức phiên họp liên tịch để thống nhất nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 9, HĐND thị xã khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021 như sau: Về thời gian: dự kiến sẽ tổ chức kỳ họp trong 2 ngày, trong khoảng thời gian từ 10-17/12/2019.

Nội dung: Kỳ họp sẽ tập trung xem xét, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh của thị xã năm 2019; bàn và quyết định các giải pháp phát triển kinh tế- xã hội năm 2020; phân bổ dự toán ngân sách năm 2020 và một số nội dung quan trọng khác.

 

 

 

 

Cụ thể như sau: 

- Thường trực HĐND thị xã sẽ xem xét: Báo cáo tình hình hoạt động của Thường trực, các Ban HĐND thị xã trong năm 2019 và kế hoạch công tác năm 2020; Báo cáo tổng hợp kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 9; Báo cáo giám sát và dự thảo Nghị quyết việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 8; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề công tác lập và tổ chức thực hiện quy hoạch trên địa bàn thị xã giai đoạn 2010-2019; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về kết quả giám sát công tác đầu tư, quản lý và sử dụng đất công và tài sản công trên địa bàn thị xã; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 của HĐND thị xã Hương Thủy khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021.  

- UBND thị xã sẽ xem xét:

          +Các Báo cáo: Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; Tình hình thu, chi ngân sách năm 2019 và phân bổ dự toán ngân sách năm 2020; Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thị xã năm 2019; Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 và kế hoạch đầu tư công 2020; Công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường hỗ trợ tái định cư năm 2019 và kế hoạch năm 2020; Công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2019 và nhiệm vụ công tác năm 2020; Công tác phòng chống tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại và thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2019, nhiệm vụ công tác năm 2020; Kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 8 HĐND thị xã khoá VI; 

          +Các tờ trình và dự thảo nghị quyết: Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về phân bổ dự toán ngân sách năm 2020; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn thị xã giai đoạn 2017-2020; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh ủy viên UBND, đại biểu HĐND thị xã đối với ông Võ Thành Kỳ; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND đối với ông Đinh Xuân Đại - Trưởng Công an thị xã. 

- Các ban HĐND thị xã sẽ xem xét: Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế- xã hội năm 2019 và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2020; Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2019 và phân bổ dự toán ngân sách năm 2020; Báo cáo thẩm tra điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn thị xã giai đoạn 2017-2020; Báo cáo thẩm tra về tình hình thi hành pháp luật, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, xây dựng chính quyền năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020; Báo cáo thẩm tra việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 8.

Ngoài ra, HĐND thị xã sẽ xem xét báo cáo tình hình hoạt động trong năm 2019 của VKSND, TAND, Chi cục THADS thị xã; nghe UBMTTQVN thị xã thông báo về tình hình khối đại đoàn kết toàn dân và hoạt động của các tổ chức thành viên tham gia xây dựng chính quyền năm 2019.

Kết luận tại phiên họp, đồng chí Lê Văn Chính, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã lưu ý để kỳ họp thứ 9 HĐND thị xã hoàn thành tốt như kế hoạch, Thường trực HĐND thị xã cần phối hợp hơn nữa trong công tác chuẩn bị các nội dung liên quan, tổ chức thẩm tra, thông qua các báo cáo, đặc biệt là công tác tổ chức tiếp xúc cử tri giữa các cấp hài hòa; đảm bảo nội dung xúc tích và tổng hợp kiến nghị đúng theo thẩm quyền của từng cấp; thêm vào đó, cần quan tâm đến các vấn đề nóng mà dư luận quan tâm để tiến hành chất vấn tại kỳ họp nhằm đảm bảo kỳ họp có chất lượng. 

Ngô Thanh Tùng

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 2.324.846
Truy cập hiện tại 2.128 khách