Tìm kiếm
Những chính sách có hiệu lực trong tháng 1/2016
Ngày cập nhật 04/01/2016

Từ tháng 01/2016, rất nhiều chính sách mới thuộc các lĩnh vực Tài chính-Ngân hàng-Tín dụng; Thuế-Phí-Lệ phí; Xuất nhập khẩu; Đầu tư; Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; y tế; Chính sách xã hội.. có hiệu lực thi hành

STT

Tên văn bản

Ký hiệu

Ngày

 

NGHỊ ĐỊNH

   

1

Nghị định 108/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt

108/2015/NĐ-CP

BH: 28/10/2015 HL:01/01/2016

2

Nghị định 109/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc hỗ trợ đối với nghệ nhân dân dân, nghệ nhân ưu tú có thu nhập thấp, hoàn cảnh khó khăn

109/2015/NĐ-CP

BH: 28/10/2015 HL:01/01/2016

3

Nghị định 111/2015/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ

111/2015/NĐ-CP

BH: 03/11/2015 HL:01/01/2016

4

Nghị định 113/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định phụ cấp đặc thù, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập

113/2015/NĐ-CP

BH: 09/11/2015
HL:01/01/2016

5

Nghị định 115/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc

115/2015/NĐ-CP

BH: 11/11/2015
HL:01/01/2016

6

Nghị định 117/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản

117/2015/NĐ-CP

BH: 12/11/2015
HL:01/01/2016

7

Nghị định 122/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động

122/2015/NĐ-CP

 

BH: 14/11/2015
HL:01/01/2016

8

Nghị định 123/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch

123/2015/NĐ-CP

BH: 15/11/2015
HL:01/01/2016