Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Những chính sách có hiệu lực trong tháng 1/2016
Ngày cập nhật 04/01/2016

Từ tháng 01/2016, rất nhiều chính sách mới thuộc các lĩnh vực Tài chính-Ngân hàng-Tín dụng; Thuế-Phí-Lệ phí; Xuất nhập khẩu; Đầu tư; Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; y tế; Chính sách xã hội.. có hiệu lực thi hành

STT

Tên văn bản

Ký hiệu

Ngày

 

NGHỊ ĐỊNH

   

1

Nghị định 108/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt

108/2015/NĐ-CP

BH: 28/10/2015 HL:01/01/2016

2

Nghị định 109/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc hỗ trợ đối với nghệ nhân dân dân, nghệ nhân ưu tú có thu nhập thấp, hoàn cảnh khó khăn

109/2015/NĐ-CP

BH: 28/10/2015 HL:01/01/2016

3

Nghị định 111/2015/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ

111/2015/NĐ-CP

BH: 03/11/2015 HL:01/01/2016

4

Nghị định 113/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định phụ cấp đặc thù, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập

113/2015/NĐ-CP

BH: 09/11/2015
HL:01/01/2016

5

Nghị định 115/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc

115/2015/NĐ-CP

BH: 11/11/2015
HL:01/01/2016

6

Nghị định 117/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản

117/2015/NĐ-CP

BH: 12/11/2015
HL:01/01/2016

7

Nghị định 122/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động

122/2015/NĐ-CP

 

BH: 14/11/2015
HL:01/01/2016

8

Nghị định 123/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch

123/2015/NĐ-CP

BH: 15/11/2015
HL:01/01/2016

9

Nghị định 124/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

124/2015/NĐ-CP

BH: 19/11/2015
HL:05/01/2016

 

QUYẾT ĐỊNH

   

1

Quyết định 46/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng

46/2015/QĐ-TTg

BH: 28/09/2015
HL:01/01/2016

2

Quyết định 52/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới

52/2015/QĐ-TTg

BH: 20/10/2015
HL:01/01/2016

3

Quyết định 53/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp

53/2015/QĐ-TTg

BH: 20/10/2015 HL:01/01/2016

4

Quyết định 57/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên

57/2015/QĐ-TTg

BH: 16/11/2015 HL:01/01/2016

5

Quyết định 58/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan Nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập

58/2015/QĐ-TTg

BH: 17/11/2015 HL:01/01/2016

6

Quyết định 59/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020

59/2015/QĐ-TTg

BH: 19/11/2015 HL:05/01/2016

7

Quyết định 60/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

60/2015/QĐ-TTg

BH: 27/11/2015 HL:15/01/2016

8

Quyết định 61/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế, chính sách đặc thù đầu tư phát triển đô thị hai bên tuyến đường Võ Nguyên Giáp (Nhật Tân - Nội Bài)

61/2015/QĐ-TTg

BH: 29/11/2015 HL:15/01/2016

 

THÔNG TƯ

   

1

Thông tư 24/2015/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay là người cư trú

24/2015/TT-NHNN

BH: 08/12/2015 HL:01/01/2016

2

Thông tư 70/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

70/2015/TT-BGTVT

BH: 09/11/2015 HL:01/01/2016

3

Thông tư 170/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí thẻ Căn cước công dân

170/2015/TT-BTC

BH: 09/11/2015

HL:01/01/2016

4

Thông tư 179/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

179/2015/TT-BTC

BH: 13/11/2015 HL:01/01/2016

5

Thông tư 40/2015/TT-BYT của Bộ Y tế về việc quy định đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

40/2015/TT-BYT

BH: 16/11/2015 HL:01/01/2016

6

Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số điều về hợp đồng lao động, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất của Nghị định 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động

47/2015/TT-BLĐTBXH

BH: 16/11/2015 HL:01/01/2016

7

Thông tư 182/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế

182/2015/TT-BTC

BH: 16/11/2015 HL:01/01/2016

8

Thông tư 183/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện thanh toán bằng quỹ đất cho nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư Xây dựng - Chuyển giao quy định tại Quyết định 23/2015/QĐ-TTg ngày 26/06/2015 của Thủ tướng Chính phủ

183/2015/TT-BTC

BH: 17/11/2015

HL:01/01/2016

9

Thông tư 184/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc Quy định thủ tục về kê khai, bảo lãnh tiền thuế, thu nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, tiền phí, lệ phí, các khoản thu khác, đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh và phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh

184/2015/TT-BTC

BH: 17/11/2015

HL:01/01/2016

10

Thông tư 191/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốctế

191/2015/TT-BTC

BH: 24/11/2015 HL:01/01/2016

11

Thông tư 195/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn thi hành Nghị định 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt

195/2015/TT-BTC

BH: 24/11/2015 HL:01/01/2016

12

Thông tư 41/2015/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương

41/2015/TT-BCT

BH: 24/11/2015 HL:01/01/2016

13

Thông tư 43/2015/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về nhiệm vụ và hình thức tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác xã hội của bệnh viện

43/2015/TT-BYT

BH: 26/11/2015 HL:01/01/2016

14

Thông tư 45/2015/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về trang phục y tế

45/2015/TT-BYT

BH: 30/11/2015 HL:01/01/2016

15

Thông tư 15/2015/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch

15/2015/TT-BTP

BH: 16/11/2015 HL:02/01/2016

16

Thông tư 193/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng

193/2015/TT-BTC

BH: 24/11/2015 HL:10/01/2016

17

Thông tư 22/2015/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định hoạt động cung ứng và sử dụng séc

22/2015/TT-NHNN

BH: 20/11/2015 HL:12/01/2016

18

Thông tư 19/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu

19/2015/TT-BKHĐT

BH: 27/11/2015 HL:15/01/2016

19

Thông tư 48/2015/TT-BYT của Bộ Y tế về việc quy định hoạt động kiểm tra an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế

48/2015/TT-BYT

BH: 01/12/2015 HL:15/01/2016

20

Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

20/2015/TT-BKHĐT

BH: 01/12/2015 HL:15/01/2016

21

Thông tư 197/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về hành nghề chứng khoán

197/2015/TT-BTC

BH: 03/12/2015 HL:25/01/2016

22

Thông tư 23/2015/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế dự trữ bắt buộc đối với các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định 581/2003/QĐ-NHNN ngày 09/06/2003 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

23/2015/TT-NHNN

BH: 04/12/2015 HL:28/01/2016

23

Thông tư 31/2015/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định bộ tiêu chí đánh giá sách giáo khoa tiếng Anh giáo dục phổ thông

31/2015/TT-BGDĐT

BH: 14/12/2015 HL:28/01/2016

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

   

1

Thông tư liên tịch 29/2015/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 30/12/2011 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 54/2011/NĐ-CP ngày 04/07/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo

29/2015/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH

BH: 20/11/2015 HL:04/01/2016

2

Thông tư liên tịch 45/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHCN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Khoa học Công nghệ về việc hướng dẫn ghi nhãn đối với thực phẩm biến đổi gen bao gói sẵn

45/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHCN

BH: 23/11/2015 HL:08/01/2016

3

Thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-TTCP-NHNN của Thanh tra Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn phong tỏa tài sản của đối tượng thanh tra

07/2015/TTLT-TTCP-NHNN

BH: 25/11/2015 HL:10/01/2016

 

Phước Nam
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.582.834
Truy cập hiện tại 695 khách