Tìm kiếm
Thực hiện dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo di tích Cầu ngói Thanh Toàn
Ngày cập nhật 29/08/2019

Ngày 27/8/2019, UBND tỉnh có Công văn số 6203/UBND-TH gửi Sở Xây dựng; Sở Văn hóa và Thể thao; Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế; UBND thị xã Hương Thủy; Ban QLDA ĐTXD khu vực thị xã Hương Thủy về thực hiện dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo di tích Cầu ngói Thanh Toàn 

 
 

Theo đó, UBND tỉnh nhận được Công văn số 1971/SXD-QLXD ngày 09 tháng 8 năm 2019 của Sở Xây dựng về việc lấy ý kiến nhân dân và chuyên gia để tạo sự đồng thuận trong quá trình thực hiện dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo di tích Cầu ngói Thanh Toàn (phô tô văn bản gửi kèm); sau khi xem xét, UBND tỉnh thống nhất đề xuất của Sở Xây dựng tại Công văn trên, yêu cầu UBND thị xã Hương Thủy thực hiện các nội dung sau:

- Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế và các đơn vị liên quan tổ chức Hội thảo lấy ý kiến của các chuyên gia, nhà nghiên cứu trong và ngoài tỉnh về phương án thiết kế Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo di tích Cầu ngói Thanh Toàn.
- Công khai nội dung thiết kế trước nhân dân để tạo sự đồng thuận (lưu ý phải có hình ảnh, phối cảnh phương án bảo tồn, tu bổ của di tích).
- Chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã Hương Thủy (chủ đầu tư) tổ chức thành lập Hội đồng đánh giá di tích để thực hiện theo quy định tại Điều 25 Thông tư 18/2012/TT-BVHTTDL ngày 28/12/2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đối với di tích Cầu ngói Thanh Toàn.
 
Tập tin đính kèm:
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 2.308.695
Truy cập hiện tại 1.653 khách