Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Thị xã Hương Thủy: Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 4 năm 2024.
Ngày cập nhật 19/04/2024

Sáng ngày 16/4/2024, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng - An ninh thị xã Hương Thủy tổ chức Khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2024. Dự và khai mạc lớp bồi dưỡng có Trung tá Nguyễn Tấn Thắng, Phó Tham mưu trưởng, Bộ CHQS tỉnh, Ủy viên Hội đồng giáo dục QP&AN tỉnh Thừa Thiên Huế. Tham dự còn có Trung tá Nguyễn Quyết Tiến, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng, Ủy viên Hội đồng giáo dục quốc phòng thị xã, cùng các đồng chí trong Đảng ủy, Ban CHQS thị xã Hương Thủy, các học viên là cán bộ, đảng viên công chức, viên chức thuộc đối tượng 4 của 10 xã, phường và Công ty Quản lý bay Miền Trung.

 

Trong thời gian 4 ngày, từ ngày 16 – 19/4/2024, 98 học viên là cán bộ, đảng viên công chức, viên chức thuộc đối tượng 4 của 10 xã, phường, công ty quản lý bay miền Trung được nghiên cứu học tập các chuyên đề về: Quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quốc phòng - an ninh; Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng; quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới; Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc tôn giáo, gắn với quốc phòng an ninh trong tình hình mới; Phòng chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; Ngoài ra học viên còn được nghiên cứu về các nội dung cơ bản về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trong tình hình mới; Nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng An ninh mạng, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng và an ninh, dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên.

Phát biểu tại lớp bồi dưỡng Trung tá Nguyễn Quyết Tiến Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban CHQS thị xã, ủy viên Hội đồng giáo dục QP&AN thị xã Hương Thủy nhấn mạnh “Công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng nhằm nâng cao nhận thức, quán triệt rõ quan điểm, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ công chức, viên chức và đảng viên, từ đó góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cũng như đất nước. Để khóa học đạt được mục đích đề ra, yêu cầu các đồng chí đồng chí trong Ban Tổ chức khóa học, các đồng chí báo cáo viên duy trì nghiêm nội quy, quy chế của lớp học. Bảo đảm lên lớp đúng, đủ nội dung, chương trình; vận dụng linh hoạt các phương pháp để truyền đạt những nội dung đến người học một cách hiệu quả nhất. Đối với các đồng chí học viên tham gia đầy đủ, nắm chắc các nội dung cơ bản mà báo cáo viên truyền đạt để làm cơ sở viết bài thu hoạch và vận dụng vào công tác tuyên truyền giáo dục cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn công tác cũng như nơi mình cư trú. Trong quá trình học tập phải chấp hành, thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế của lớp học, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2024. 

Thông qua lớp học, nhằm bồi dưỡng cho học viên trên địa bàn thị xã nắm được những nội dung chủ yếu về đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta và các biện pháp phòng, chống ở cơ sở. Nâng cao nhận thức về hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Trên cơ sở đó vận dụng vào vị trí công tác của mình góp phần xây dựng địa phương vũng mạnh, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn./.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.826.787
Truy cập hiện tại 1.027 khách