Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hội nghị Tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và chương trình quốc gia PCTP&TNXH của thị xã Hương Thủy năm 2015
Ngày cập nhật 18/12/2015

Ủy ban nhân dân thị xã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và chương trình quốc gia phòng trào phòng, chống tội phạm và TNXH năm 2015. Hội nghị do đồng chí Lê Văn Chung, Phó Chủ tịch UBND thị xã - Chủ trì.

I. TÌNH HÌNH LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC XÂY DỰNG PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ ANTQ:

Năm 2015 tình hình ANCT, TTATXH trên địa bàn tỉnh nói chung và Thị xã Hương Thuỷ nói riêng tiếp tục có những diễn biến phức tạp, năm diễn ra nhiều sự kiện lớn của đất nước như: Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 70 năm Ngày thành lập nước; 40 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; 70 năm Ngày Truyền thống Công an nhân dân; 10 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc… cũng là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020 trên địa bàn thị xã Hương Thủy tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng. Ban chỉ đạo đã giao cho Ban thường trực(CA thị xã) chủ động tham mưu Thường vụ Thị ủy, Thường trực UBND thị xã chỉ đạo các cấp uỷ, chính quyền địa phương xây dựng Kế hoạch và tổ chức các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ của quê hương, đất nước. Bên canh đó tình trạng khiếu kiện, tranh chấp đất đai có nguồn gốc tôn giáo vẫn còn diễn ra, tình hình TTXH luôn được giữ vững nhưng phạm pháp hình sự còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp khó lường như tình hình vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên, án cướp giật, trộm cắp tài sản, trộm cắp xe máy; tình hình tai nạn giao thông tuy được kiềm chế cả 3 mặt nhưng vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường; tình trạng suy thoái đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên và ý thức chấp hành pháp luật của một số quần chúng nhân dân, nhất là trong lứa tuổi thanh, thiếu niên đang là mối quan tâm lo lắng của xã hội; sự phối hợp các cấp, các ngành trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và quản lý, giáo dục, cảm hóa người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng tuy có sự chuyển biến, nhưng vấn còn nhiều bất cập…

Những vấn đề trên đã ảnh hưởng tác động mạnh mẽ, đặt ra những thách thức, nhiệm vụ nặng nề đối với công tác bảo vệ ANTT, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn thị xã.

II. TÌNH HÌNH LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁCPCTP&TNXH:

Tham mưu cho Ban Thường vụ Thị uỷ, UBND thị xã xây dựng kế hoạch tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo ANTT trong tình hình mới”; Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 48 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới”; Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 18 của Ban Bí thư TW Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo TTATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắt giao thông”. Đồng thời chỉ đạo cấp uỷ, chính quyền các phường, xã và các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 21 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới”.

Tham mưu UBND thị xã xây dựng, ban hành Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 16/3/2015 về chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm năm 2015, Kế hoạch số 13/KH-CATX(ĐTMT) ngày 10/3/2015 về triển khai thực hiện phòng, chống ma túy năm 2015 và các kế hoạch phòng, chống mua bán người; đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm trong lứa tuổi chưa thành niên… gắn với việc thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành và toàn dân tham gia công tác đảm bảo ANTT, đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi phạm pháp luật ở trên địa bàn.

Định kỳ, Ban thường trực (Công an thị xã) tiến hành tổng hợp số liệu, tình hình, kết quả thực hiện báo cáo Ban Chỉ đạo PCTP&TNXH tỉnh đúng thời gian quy định. Thành lập đoàn kiểm tra việc thực hiện Chương trình quốc gia PCTP, PCMT đối với BCĐ PCTP&TNXH ở các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và các phường, xã, qua đó kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục ngay những thiếu sót, hạn chế trong quá trình thực hiện và kịp thời đề xuất khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PCTP, PCMT.

Tập tin đính kèm:
Quốc Vũ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 12.437.853
Truy cập hiện tại 2.244 khách