Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kiểm tra công tác đảm bảo quốc phòng tại thị xã Hương Thủy
Ngày cập nhật 05/10/2015

Ngày 02/10/2015, UBND thị xã tổ chức buổi làm việc với Đoàn kiểm tra tra công tác bảo đảm quốc phòng tỉnh Thừa Thiên Huế do Đại tá Đỗ Hiệp Thắng, Phó CHT BCHQS tỉnh-Biên phòng tỉnh- Ủy viên Hội đồng bảo đảm Quốc phòng tỉnh làm Trưởng Đoàn.

Qua buổi kiểm tra, Đại tá Đỗ Hiệp Thắng, Phó CHT BCHQS tỉnh-Biên phòng tỉnh- Ủy viên Hội đồng bảo đảm Quốc phòng tỉnh đánh giá tình hình bảo đảm quốc phòng thị xã Hương Thủy như sau:

- Thị ủy, HĐND và UBND thị xã Hương Thủy luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm QP-AN của toàn thị xã. Thị ủy đã có Nghị quyết lãnh đạo, UBND đã có Chỉ thị, Kế hoạch, chương trình hành động chỉ đạo nhiệm vụ QP-AN; chỉ đạo các đơn vị cơ sở thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ QP-AN.

- Kinh tế xã hội phát triển nhanh, năm sau cao hơn năm trước, UBND thị xã rất quan tâm đến việc xây dựng tiềm lực QP-AN từ thị xã đến cơ sở. Trong đó nổi lên: công tác chỉ đạo bảo đảm diễn tập cụm, diễn tập khu vực phòng thủ, quan tâm đầu tư khu vực hậu cứ, có nhà trại sản xuất chăn nuôi, có hồ cá, kết hợp chứa nước phục vụ sản xuất nông nghiệp.

- Thường xuyên kiện toàn Hội đồng bảo đảm Quốc phòng, Ban hậu cần các cấp, hoạt động có nề nếp, hiệu quả. Thường xuyên bổ sung điều chỉnh các loại kế hoạch, đặc biệt là kế hoạch B, kế hoạch phòng chống bão lụt, siêu bão.

- Ban Chỉ huy Quân sự thị xã đã tham mưu tốt nguồn kinh phí bảo đảm cho nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, tuyển quân, các chỉ tiêu đều đạt cao so với kế hoạch; và đặc biệt là bảo đảm an toàn trong huấn luyện, diễn tập. Thị xã Hương Thủy là địa bàn có an ninh chính trị ổn định.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 12.437.797
Truy cập hiện tại 2.242 khách