Tìm kiếm
101 điều tra viên tham gia tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
Ngày cập nhật 04/04/2019

Sáng 1/4, 12/12 xã, phường trên địa bàn thị xã Hương Thủy đồng loạt ra quân tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Theo kết quả khảo sát, trên địa bàn thị xã Hương Thủy có khoảng 29.000 hộ với hơn 110.000 nhân khẩu, thực hiện điều tra tại 185 địa bàn, trong đó có 104 địa bàn điều tra mẫu và 81 địa bàn điều tra toàn bộ; lực lượng trực tiếp tham gia gồm 101 điều tra viên, thực hiện trong khoảng thời gian 25 ngày.

Phó Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Thanh Minh, Trưởng Ban Chỉ đạo tổng điều tra thị xã dự lễ ra quân tại phường Phú Bài

Phó Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Thanh Minh, Trưởng Ban Chỉ đạo tổng điều tra thị xã đề nghị Ban chỉ đạo các xã, phường tăng cường chỉ đạo, giám sát và kiểm tra hàng ngày số liệu cập nhật của các điều tra viên; hàng tuần tổ chức họp giao ban để giải quyết kịp thời những vướng mắc của điều tra viên. Các đồng chí tổ trưởng ngoài tham gia, giám sát trực tiếp phỏng vấn của điều tra viên, cuối ngày nhắc nhở điều tra viên tiến hành đồng bộ dữ liệu và đăng nhập vào trang tác nghiệp để kiểm tra tiến độ, logic của từng địa bàn điều tra.
 
Hệ thống Đài truyền thanh thị xã và các xã, phường tăng cường tuyên truyền về nội dung, mục đích, ý nghĩa của cuộc tổng điều tra sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân. Qua đó nâng cao ý thức cho mọi gia đình trong việc phối hợp tích cực, cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác cho đội ngũ điều tra viên. Trong quá trình diễn ra cuộc tổng điều tra, Ban Chỉ đạo tập trung kiểm tra, giám sát cũng như có sự điều chỉnh, bổ sung kịp thời để hạn chế đến mức thấp nhất xảy ra thiếu sót, đảm bảo kết quả điều tra diễn ra theo đúng kế hoạch và đạt kết quả.
 
 
Điều tra viên phường Phú Bài tiến hành điều tra tại hộ gia đình
Thanh Đoàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.482.662
Truy cập hiện tại 953 khách