Tìm kiếm
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định tại buổi họp nghe báo cáo Đề án đổi mới nâng cao năng lực Bưu điện văn hóa xã
Ngày cập nhật 07/03/2019

Ngày 28 tháng 02 năm 2019, tại Văn phòng UBND tỉnh, đồng chí Phan Thiên Định - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì buổi họp báo cáo thông qua Đề án đổi mới nâng cao năng lực Bưu điện văn hóa xã và giải quyết một số kiến nghị của Bưu điện tỉnh. Tham dự buổi họp có Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Lãnh đạo các Sở: Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; đại diện lãnh đạo: Sở Văn hóa và Thể thao, UBND thị xã Hương Thủy; Ban Giám đốc Bưu điện tỉnh.

Sau khi nghe Sở Thông tin và Truyền thông, Bưu điện tỉnh báo cáo và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận:
1. Thống nhất thông qua Đề án đổi mới nâng cao năng lực Bưu điện văn hóa xã trên cơ sở ý kiến góp ý của các ngành. Sở Thông tin và Truyền thông và Bưu điện tỉnh rà soát, tiếp thu ý kiến tham gia góp ý của các ngành đề bổ sung, hoàn chỉnh trình UBND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện. Trong đó lưu ý một số vấn đề sau:
- Về nội dung, tiến độ thực hiện: có giải pháp nâng cao công tác tuyền truyền, hướng dẫn, tạo niềm tin cho người dân khi sử dụng các dịch vụ bưu chính; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên bưu chính; đánh giá lại thực trạng để có giải pháp cụ thể, lộ trình, thời gian thực hiện Đề án đảm bảo tiến độ, không đưa vào quy trình cụ thể về tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính…
- Về tên gọi: xem xét phạm vi, mục tiêu của Đề án để điều chỉnh tên gọi cho phù hợp.
2. Bưu điện tỉnh làm việc với Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh - Văn phòng UBND tỉnh và các ngành liên quan để tổ chức rà soát, tham mưu đề xuất việc tăng cường dịch vụ bưu chính công ích qua Bưu điện tại Trung tâm phục vụ hành chính công các cấp; nghiên cứu giải pháp thay thế việc tiếp nhận hồ sơ một số vị trí tại Trung tâm phục vụ hành chính công các cấp. 
- Rà soát các khâu trong quy trình vận hành chuyển phát bưu phẩm, bưu phẩm KT1 để kịp thời chấn chỉnh, đảm báo an toàn, bảo mật, kịp thời.
3. Về các kiến nghị: 
- Thống nhất các nội dung kiến nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Báo cáo số 22/BC-STTTT ngày 11/01/2019 về báo cáo kết quả thực hiện Quyết định 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì hoặc chủ động phối hợp với các ngành, địa phương (tùy theo từng nhiệm vụ cụ thể) để hướng dẫn, triển khai thực hiện đảm bảo quy định.  
- Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Bưu điện tỉnh để quảng bá, bán hàng nông sản, đặc sản, sản phẩm chủ lực của địa phương trên sàn giao dịch Postmart.vn.
- Về sử dụng dịch vụ KT1: Bưu điện tỉnh rà soát, báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông để tham mưu UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo cụ thể, đúng quy định. 
- Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các ngành, địa phương làm việc với Bưu điện tỉnh để thống nhất đề xuất vị trí xây dựng trung tâm Khai thác chia chọn Bưu chính vùng theo kiến nghị của Bưu điện tỉnh tại công văn số 251/CV-BĐTTH ngày 28/02/2019. 
 
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 2.314.091
Truy cập hiện tại 922 khách