Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hương Thuỷ: Triển khai học tập Nghị quyết Trung ương 8 (khoá XII)
Ngày cập nhật 10/01/2019

Thực hiện kế hoạch số 52-KH/TU ngày 5 tháng 12 năm 2018 của Ban Thường vụ Thị uỷ, trong 2 ngày 9 và 10/01, Ban Tuyên giáo Thị uỷ phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thị xã tổ chức các lớp nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, với sự tham gia của hơn 460 cán bộ, đảng viên khối cơ quan có tổ chức đảng trực thuộc Thị uỷ. 

Tại đây, các đại biểu đã được nghe và nghiên cứu các chuyên đề như: Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương; Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019; thông tin  nhanh về  nội dung của Nghị quyết Trung ương 9 khoá XII cùng một số nội dung quan trọng khác.  
 
Thông qua các lớp học này, cán bộ đảng viên của các chi bộ trực thuộc Thị uỷ được học tập, quán triệt những nội dung của Nghị quyết, từ đó triển khai, áp dụng trong công việc hàng ngày của mình, góp phần sớm đưa Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII của Đảng đi vào thực tiễn cuộc sống.
 
Xuân Liêm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.588.219
Truy cập hiện tại 1.290 khách