Tìm kiếm
Tổng kết công tác Tài chính - Ngân sách năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019
Ngày cập nhật 03/01/2019

Chiều ngày 27 tháng 12 năm 2018, Ủy ban nhân dân thị xã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Tài chính - Ngân sách năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Sở Tài chính, Cục thuế tỉnh, Kho bạc nhà nước tỉnh và các đồng chí UVBTV Thị ủy; đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành đoàn thể thị xã; đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND và cán bộ phụ trách các xã, phường.

Năm 2018, tình hình an ninh chính trị, trật tự và an toàn xã hội được duy trì ổn định tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tuy nhiên, hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2018 gặp không ít những khó khăn, thách thức mới. Kế hoạch thu ngân sách được cấp trên giao khá cao trong khi nguồn thu trên địa bàn còn hạn chế nhất là nguồn thu từ khu vực ngoài quốc doanh đã ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả thu ngân sách. Tổng thu ngân sách trên địa bàn thực hiện 468.410 triệu đồng, đạt 133,76%KH. Trong đó, phần thị xã và các phường xã thu 339.750 triệu đồng, đạt 155,43%KH; các khoản do cục thuế trực tiếp quản lý thu 123.000 triệu đồng, đạt 100%KH. Tổng chi ngân sách trên địa bàn 600.000 triệu đồng, bằng 124,7DT. Trong đó, chi đầu tư phát triển 230.000 triệu đồng, bằng 153%DT; chi thường xuyên 370.000 triệu đồng, bằng 121,5DT.

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Ngọc Sơn đã phát phát biểu chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị và địa phương tập trung các giải pháp chủ yếu để phấn đấu hoàn thành dự toán thu NSNN năm 2019 theo Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của HĐND thị xã đã giao.

Đồng thời, tại Hội nghị đã biểu dương khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Tài chính - Ngân sách năm 2018.

 

Yến Nhi
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.484.207
Truy cập hiện tại 607 khách