Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

UBMTTQVN thị xã Hương Thủy hội nghị lần thứ 8 nhiệm kỳ 2014 - 2019
Ngày cập nhật 26/06/2017

Sáng 23/6, UBMT thị xã Hương Thủy tổ chức hội nghị lần thứ 8 nhằm đánh giá sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm chương trình phối hợp thống nhất và hành động cuối tháng 6 tháng cuối năm.

Theo báo cáo, những tháng đầu năm 2017, UBMT và các tổ chức thành viên từ thị xã đến cơ sở đã tập hợp, động viên các tầng lớp nhân dân bám sát chương trình, mục tiêu của thị xã và chương trình hành động của UBMT tỉnh đề ra, đã có những chuyển biến tích cực, từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Triển khai có hiệu quả các nội dung cuộc vận động cùng mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tập hợp các giai tầng xã hội, kiện toàn củng cố hệ thống chính trị từ cơ sở, triển khai hiệu quả các chương trình chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước, lắng nghe và kịp thời giải quyết những kiến nghị đề xuất của nhân dân. Tỉ lệ hộ nghèo giảm đáng kể, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện và nâng lên, diện mạo nông thôn, đô thị ngày một khởi sắc.
 
 
Dịp này, UBMTTQVN thị xã đã trao bằng khen cho 3 tập thể và 1 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận năm 2016 do Ủy ban Trung ương MTTQVN trao tặng.
 
Hoài Lam
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.582.834
Truy cập hiện tại 340 khách