Tìm kiếm
Lịch công tác thường trực HĐND thị xã
Ngày cập nhật 14/05/2017
NGÀY Phó Chủ tịch HĐND thị xã
TRƯƠNG ĐỨC TÚ
Phó Chủ tịch HĐND thị xã
VĂN VIẾT CẢM
Thứ hai
02/9/2019

Cả ngày: Nghỉ lễ Quốc khánh 02/9

Cả ngày: Nghỉ lễ Quốc khánh 02/9

Thứ ba
03/9/2019

Sáng: Hội ý cơ quan

Chiều: Thăm các trường học chuẩn bị năm học mới ( xe 6677)

Cả ngày: Làm việc tại cơ quan

Thứ tư
04/9/2019

Cả ngày: Thăm các trường học chuẩn bị năm học mới ( xe 6677)

Sáng: Làm việc tại cơ quan

Chiều: Giám sát Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao

Thứ năm
05/9/2019

Sáng: Dự khai giảng trường THPT Hương Thủy

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự khai giảng tại TH&TH Thủy Tân

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Thứ sáu
06/9/2019

Sáng: Dự họp UBND thị xã làm về KTXH xã Thủy Vân (xe 6677)

Chiều:15h Họp Thường trực HĐND thị xã

Sáng: Giám sát tại UBND xã Thủy Tân

Chiều: 15h Họp Thường trực HĐND thị xã

Thứ bảy
07/9/2019

 

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 2.250.901
Truy cập hiện tại 1.008 khách