Tìm kiếm
Lịch công tác thường trực HĐND thị xã
Ngày cập nhật 14/05/2017
NGÀY Phó Chủ tịch HĐND thị xã
TRƯƠNG ĐỨC TÚ
Phó Chủ tịch HĐND thị xã
VĂN VIẾT CẢM
Thứ hai
18/11/2019

Sáng: Hội ý cơ quan

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Sáng: Hội ý cơ quan

Chiều: Đi kiểm tra tại phường Phú Bài (6677)

Thứ ba
19/11/2019

Sáng: Dự 20/11 tại phòng Giáo dục và Đào tạo (6677)

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Cả ngày: Đi thăm các trường Thủy Bằng

Thứ tư
20/11/2019

Cả ngày: Thăm 20/11 các đơn vị Thủy Phù (2239)

Cả ngày: Đi cơ sở (6677)

Thứ năm
21/11/2019

Sáng: Họp BTV Thị ủy

Chiều: Đi cơ sở

Sáng: Đi cơ sở (6677)

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Tối TXCT tại Phú Sơn

Thứ sáu
22/11/2019

Sáng: Họp Tổ kiểm tra CCHC đảng ủy Phú Bài

Chiều:Họp TTHĐND thông qua báo cáo giám sát

Sáng: Đi cơ sở 

Chiều: Họp TTHĐND thông qua báo cáo giám sát

Thứ bảy
23/11/2019

 

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 2.335.123
Truy cập hiện tại 2.090 khách