Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tin chinh 2016
Quay lại12345Xem tiếp
/UploadFiles/TuyChonLk/ChuNhatXanh.png
Thường trực HĐND thị xã tiếp công dân định kỳ tại xã Phú Sơn
Ngày cập nhật 23/08/2022

Ngày 19 tháng 8 năm 2022, đồng chí Đỗ Xuân Giao – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã đã chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tại Ủy ban nhân dân xã Phú Sơn. Tham dự buổi tiếp công dân có đại diện Lãnh đạo các cơ quan, địa phương: Phó trưởng các Ban của HĐND thị xã, Văn phòng HĐND&UBND thị xã, Thanh tra thị xã, Phòng TN&MT thị xã, Chi nhánh VPĐKĐĐ thị xã, Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã, UBND xã Thủy Tân.

 

Qua các kiến nghị, phản ánh của công dân nêu tại buổi tiếp và ý kiến của các cơ quan liên quan; đồng chí Đỗ Xuân Giao – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã đã kết luận, chỉ đạo đối với từng trường hợp cụ thể (đính kèm file Thông báo kết luận số 09/TB-HĐND ngày 22/8/2022 của Hội đồng nhân dân thị xã Hương Thủy).

Kết thúc phiên tiếp dân, Đồng chí Đỗ Xuân Giao đã trực tiếp đi kiểm tra thực tế địa bàn theo phản ánh của công dân liên quan đến các trụ điện nằm trong đất nhà dân; việc mất an toàn tại một số cầu cống thuộc tỉnh lộ 15, đồng thời đề nghị lãnh đạo UBND xã Phú Sơn căn cứ chức năng, nhiệm vụ để kịp thời xử lý các phản ánh nêu trên.

Một số hình ảnh tại buổi tiếp công dân.

 

Tập tin đính kèm:
Lường Thanh Hải
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thường trực HĐND thị xã tiếp công dân định kỳ tại xã Phú Sơn
Ngày cập nhật 23/08/2022

Ngày 19 tháng 8 năm 2022, đồng chí Đỗ Xuân Giao – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã đã chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tại Ủy ban nhân dân xã Phú Sơn. Tham dự buổi tiếp công dân có đại diện Lãnh đạo các cơ quan, địa phương: Phó trưởng các Ban của HĐND thị xã, Văn phòng HĐND&UBND thị xã, Thanh tra thị xã, Phòng TN&MT thị xã, Chi nhánh VPĐKĐĐ thị xã, Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã, UBND xã Thủy Tân.

 

Qua các kiến nghị, phản ánh của công dân nêu tại buổi tiếp và ý kiến của các cơ quan liên quan; đồng chí Đỗ Xuân Giao – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã đã kết luận, chỉ đạo đối với từng trường hợp cụ thể (đính kèm file Thông báo kết luận số 09/TB-HĐND ngày 22/8/2022 của Hội đồng nhân dân thị xã Hương Thủy).

Kết thúc phiên tiếp dân, Đồng chí Đỗ Xuân Giao đã trực tiếp đi kiểm tra thực tế địa bàn theo phản ánh của công dân liên quan đến các trụ điện nằm trong đất nhà dân; việc mất an toàn tại một số cầu cống thuộc tỉnh lộ 15, đồng thời đề nghị lãnh đạo UBND xã Phú Sơn căn cứ chức năng, nhiệm vụ để kịp thời xử lý các phản ánh nêu trên.

Một số hình ảnh tại buổi tiếp công dân.

 

Tập tin đính kèm:
Lường Thanh Hải
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thường trực HĐND thị xã tiếp công dân định kỳ tại xã Phú Sơn
Ngày cập nhật 23/08/2022

Ngày 19 tháng 8 năm 2022, đồng chí Đỗ Xuân Giao – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã đã chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tại Ủy ban nhân dân xã Phú Sơn. Tham dự buổi tiếp công dân có đại diện Lãnh đạo các cơ quan, địa phương: Phó trưởng các Ban của HĐND thị xã, Văn phòng HĐND&UBND thị xã, Thanh tra thị xã, Phòng TN&MT thị xã, Chi nhánh VPĐKĐĐ thị xã, Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã, UBND xã Thủy Tân.

 

Qua các kiến nghị, phản ánh của công dân nêu tại buổi tiếp và ý kiến của các cơ quan liên quan; đồng chí Đỗ Xuân Giao – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã đã kết luận, chỉ đạo đối với từng trường hợp cụ thể (đính kèm file Thông báo kết luận số 09/TB-HĐND ngày 22/8/2022 của Hội đồng nhân dân thị xã Hương Thủy).

Kết thúc phiên tiếp dân, Đồng chí Đỗ Xuân Giao đã trực tiếp đi kiểm tra thực tế địa bàn theo phản ánh của công dân liên quan đến các trụ điện nằm trong đất nhà dân; việc mất an toàn tại một số cầu cống thuộc tỉnh lộ 15, đồng thời đề nghị lãnh đạo UBND xã Phú Sơn căn cứ chức năng, nhiệm vụ để kịp thời xử lý các phản ánh nêu trên.

Một số hình ảnh tại buổi tiếp công dân.

 

Tập tin đính kèm:
Lường Thanh Hải
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thường trực HĐND thị xã tiếp công dân định kỳ tại xã Phú Sơn
Ngày cập nhật 23/08/2022

Ngày 19 tháng 8 năm 2022, đồng chí Đỗ Xuân Giao – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã đã chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tại Ủy ban nhân dân xã Phú Sơn. Tham dự buổi tiếp công dân có đại diện Lãnh đạo các cơ quan, địa phương: Phó trưởng các Ban của HĐND thị xã, Văn phòng HĐND&UBND thị xã, Thanh tra thị xã, Phòng TN&MT thị xã, Chi nhánh VPĐKĐĐ thị xã, Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã, UBND xã Thủy Tân.

 

Qua các kiến nghị, phản ánh của công dân nêu tại buổi tiếp và ý kiến của các cơ quan liên quan; đồng chí Đỗ Xuân Giao – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã đã kết luận, chỉ đạo đối với từng trường hợp cụ thể (đính kèm file Thông báo kết luận số 09/TB-HĐND ngày 22/8/2022 của Hội đồng nhân dân thị xã Hương Thủy).

Kết thúc phiên tiếp dân, Đồng chí Đỗ Xuân Giao đã trực tiếp đi kiểm tra thực tế địa bàn theo phản ánh của công dân liên quan đến các trụ điện nằm trong đất nhà dân; việc mất an toàn tại một số cầu cống thuộc tỉnh lộ 15, đồng thời đề nghị lãnh đạo UBND xã Phú Sơn căn cứ chức năng, nhiệm vụ để kịp thời xử lý các phản ánh nêu trên.

Một số hình ảnh tại buổi tiếp công dân.

 

Tập tin đính kèm:
Lường Thanh Hải
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thường trực HĐND thị xã tiếp công dân định kỳ tại xã Phú Sơn
Ngày cập nhật 23/08/2022

Ngày 19 tháng 8 năm 2022, đồng chí Đỗ Xuân Giao – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã đã chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tại Ủy ban nhân dân xã Phú Sơn. Tham dự buổi tiếp công dân có đại diện Lãnh đạo các cơ quan, địa phương: Phó trưởng các Ban của HĐND thị xã, Văn phòng HĐND&UBND thị xã, Thanh tra thị xã, Phòng TN&MT thị xã, Chi nhánh VPĐKĐĐ thị xã, Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã, UBND xã Thủy Tân.

 

Qua các kiến nghị, phản ánh của công dân nêu tại buổi tiếp và ý kiến của các cơ quan liên quan; đồng chí Đỗ Xuân Giao – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã đã kết luận, chỉ đạo đối với từng trường hợp cụ thể (đính kèm file Thông báo kết luận số 09/TB-HĐND ngày 22/8/2022 của Hội đồng nhân dân thị xã Hương Thủy).

Kết thúc phiên tiếp dân, Đồng chí Đỗ Xuân Giao đã trực tiếp đi kiểm tra thực tế địa bàn theo phản ánh của công dân liên quan đến các trụ điện nằm trong đất nhà dân; việc mất an toàn tại một số cầu cống thuộc tỉnh lộ 15, đồng thời đề nghị lãnh đạo UBND xã Phú Sơn căn cứ chức năng, nhiệm vụ để kịp thời xử lý các phản ánh nêu trên.

Một số hình ảnh tại buổi tiếp công dân.

 

Tập tin đính kèm:
Lường Thanh Hải
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
/UploadFiles/TuyChonLk/cong khai thong tin.png
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 13.233.893
Truy cập hiện tại 1.767 khách