Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai nghiệp vụ cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất
Ngày cập nhật 15/07/2021

Trước tình hình diễn biến phức tạp của Đại dịch Covid-19 đã và đang tác động, ảnh hưởng lớn đến tình hình sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân, Ngày 01/7/2021 Chính Phủ ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do Đại dịch Covid-19. Ngày 07/7/2021 Chính phủ ban hành Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

 

Sau khi Thủ tướng Chính Phủ ban hành Quyết định 23/2021/QĐ-TTg ngày 08/7/2021, để kịp thời đưa chính sách đi vào cuộc sống, NHCSXH ban hành hướng dẫn Nghiệp vụ cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất như sau:

  1. Về điều kiện vay vốn: Người sử dụng lao động (sau đây gọi là khách hàng) được xét duyệt cho vay khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:
  • Đối với khách hàng vay vốn trả lương ngừng việc:

+ Có người lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đến tháng liền kề trước thời điểm người lao động ngừng việc, phải ngừng việc từ 15 ngày liên tục trở lên theo quy định khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2022.

+ Không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm đề nghị vay vốn.

  • Đối với khách hàng vay vốn trả lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất, kinh doanh

-  Đối với khách hàng phải tạm dừng hoạt động do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2022

+ Phải tạm dừng hoạt động do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2022.

+ Có người lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đến thời điểm đề nghị vay vốn.

+ Có phương án hoặc kế hoạch phục hồi sản xuất, kinh doanh.

+ Không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm đề nghị vay vốn.

-  Đối với khách hàng hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng để phục hồi sản xuất, kinh doanh

- Có người lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đến thời điểm đề nghị vay vốn.

- Có phương án hoặc kế hoạch phục hồi sản xuất, kinh doanh.

- Không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, đã hoàn thành quyết toán thuế năm 2020 tại thời điểm đề nghị vay vốn.

2. Mục đích vay vốn: Vốn vay được khách hàng sử dụng để trả lương cho người lao động ngừng việc, trả lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất, kinh doanh theo chính sách hỗ trợ của Chính phủ quy định tại Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.

3. Mức cho vay, lãi suất, thời hạn cho vay

- Khách hàng được vay vốn để trả lương cho người lao động theo quy định tại khoản 11 Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP, thời hạn tối đa 03 tháng trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2022.

- Lãi suất cho vay: 0%/năm. Lãi suất nợ quá hạn: 12%/năm.

- Thời hạn cho vay do NHCSXH nơi cho vay và khách hàng thỏa thuận nhưng không quá 12 tháng, kể từ ngày giải ngân món vay đầu tiên.

-  Khách hàng không phải thực hiện bảo đảm tiền vay.

-  NHCSXH cho vay trực tiếp đến khách hàng.

4. Phê duyệt cho vay và giải ngân

Khách hàng có nhu cầu vay vốn gửi hồ sơ vay vốn đến NHCSXH nơi cho vay. Trong 4 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ vay vốn, NHCSXH phê duyệt cho vay và thông báo kết quả phê duyệt cho khách hàng. Trường hợp không đủ điều kiện phê duyệt cho vay, NHCSXH thông báo cho khách hàng nêu rõ lý do từ chối.

Giải ngân cho khách hàng

+ Căn cứ Hợp đồng tín dụng/Phụ lục Hợp đồng tín dụng đã ký, NHCSXH nơi cho vay giải ngân cho khách hàng bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của khách hàng.

+ NHCSXH nơi cho vay phải thực hiện giải ngân tới khách hàng trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận tái cấp vốn.

+ Trường hợp khách hàng đề nghị vay vốn để trả lương cho người lao động đối với các tháng 5, 6, 7 năm 2021, khách hàng lập hồ sơ vay vốn từng tháng, NHCSXH nơi cho vay căn cứ hồ sơ vay vốn của khách hàng để phê duyệt, ký Hợp đồng tín dụng và thực hiện giải ngân 01 lần.

  • Việc giải ngân của NHCSXH được thực hiện đến hết ngày 05 tháng 4 năm 2022 hoặc khi giải ngân hết 7.500 tỷ đồng được Ngân hàng nhà nước cho vay tái cấp vốn tùy theo điều kiện nào đến trước.

Mọi thông tin thắc mắc liên hệ NHCSXH thị xã Hương Thủy để được giải đáp  (Điện thoại: 0234.3863586 – 0234.3863912).

NGÂN HÀNG CSXH THỊ XÃ HƯƠNG THỦY
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 4.087.873
Truy cập hiện tại 312 khách