Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tin chinh 2016
Quay lại12345Xem tiếp
/UploadFiles/TuyChonLk/ChuNhatXanh.png

/UploadFiles/TuyChonLk/ChuNhatXanh.png

Áp dụng “VNPT Life - Saving” vào hiến máu nhân đạo
Ngày cập nhật 04/06/2021

Sáng 4/6, tại phường Thủy Phương, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thị xã Hương Thủy phối hợp với Trung tâm Huyết học truyền máu - Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức hiến máu tình nguyện đợt 5-2021.

Đợt hiến máu lần này đã tiếp nhận được 132 đơn vị máu, trong đó có 33 người hiến 350ml. Như vậy, từ đầu năm đến nay, qua 5 đợt hiễn máu đã tiếp nhận 1.136 đơn vị máu/1.470 chỉ tiêu giao năm 2021, đạt 77% kế hoạch.
 
Dịp này, Viễn thông tỉnh (VNPT) đã đưa vào thử nghiệm hệ sinh thái nhân đạo và hiến máu, gồm: hệ thống quản lý, tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện với tiêu chí “Giọt máu cho đi, cuộc đời ở lại”; hệ thống quản lý hoạt động trợ giúp nhân đạo với tiêu chí “Gửi trao yêu thương, chia sẻ nhân ái”; hệ thống quản lý các hoạt động về sơ cấp cứu chữ thập đỏ với tiêu chí “Sơ cứu nhanh, giành sự sống”. Trong đó, đáng chú ý là App ứng dụng “VNPT Life - Saving” phục vụ cho công tác tổ chức hiến máu nhân đạo.
 
 
Với ứng dụng VNPT Life - Saving, thay vì đăng ký hiến máu theo cách truyền thống, người hiến máu sẽ đăng ký trước qua ứng dụng App, giúp giảm thời gian chờ đợi, hạn chế tập trung đông người, tránh lây lan dịch bệnh.
Thanh Đoàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Áp dụng “VNPT Life - Saving” vào hiến máu nhân đạo
Ngày cập nhật 04/06/2021

Sáng 4/6, tại phường Thủy Phương, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thị xã Hương Thủy phối hợp với Trung tâm Huyết học truyền máu - Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức hiến máu tình nguyện đợt 5-2021.

Đợt hiến máu lần này đã tiếp nhận được 132 đơn vị máu, trong đó có 33 người hiến 350ml. Như vậy, từ đầu năm đến nay, qua 5 đợt hiễn máu đã tiếp nhận 1.136 đơn vị máu/1.470 chỉ tiêu giao năm 2021, đạt 77% kế hoạch.
 
Dịp này, Viễn thông tỉnh (VNPT) đã đưa vào thử nghiệm hệ sinh thái nhân đạo và hiến máu, gồm: hệ thống quản lý, tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện với tiêu chí “Giọt máu cho đi, cuộc đời ở lại”; hệ thống quản lý hoạt động trợ giúp nhân đạo với tiêu chí “Gửi trao yêu thương, chia sẻ nhân ái”; hệ thống quản lý các hoạt động về sơ cấp cứu chữ thập đỏ với tiêu chí “Sơ cứu nhanh, giành sự sống”. Trong đó, đáng chú ý là App ứng dụng “VNPT Life - Saving” phục vụ cho công tác tổ chức hiến máu nhân đạo.
 
 
Với ứng dụng VNPT Life - Saving, thay vì đăng ký hiến máu theo cách truyền thống, người hiến máu sẽ đăng ký trước qua ứng dụng App, giúp giảm thời gian chờ đợi, hạn chế tập trung đông người, tránh lây lan dịch bệnh.
Thanh Đoàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Áp dụng “VNPT Life - Saving” vào hiến máu nhân đạo
Ngày cập nhật 04/06/2021

Sáng 4/6, tại phường Thủy Phương, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thị xã Hương Thủy phối hợp với Trung tâm Huyết học truyền máu - Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức hiến máu tình nguyện đợt 5-2021.

Đợt hiến máu lần này đã tiếp nhận được 132 đơn vị máu, trong đó có 33 người hiến 350ml. Như vậy, từ đầu năm đến nay, qua 5 đợt hiễn máu đã tiếp nhận 1.136 đơn vị máu/1.470 chỉ tiêu giao năm 2021, đạt 77% kế hoạch.
 
Dịp này, Viễn thông tỉnh (VNPT) đã đưa vào thử nghiệm hệ sinh thái nhân đạo và hiến máu, gồm: hệ thống quản lý, tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện với tiêu chí “Giọt máu cho đi, cuộc đời ở lại”; hệ thống quản lý hoạt động trợ giúp nhân đạo với tiêu chí “Gửi trao yêu thương, chia sẻ nhân ái”; hệ thống quản lý các hoạt động về sơ cấp cứu chữ thập đỏ với tiêu chí “Sơ cứu nhanh, giành sự sống”. Trong đó, đáng chú ý là App ứng dụng “VNPT Life - Saving” phục vụ cho công tác tổ chức hiến máu nhân đạo.
 
 
Với ứng dụng VNPT Life - Saving, thay vì đăng ký hiến máu theo cách truyền thống, người hiến máu sẽ đăng ký trước qua ứng dụng App, giúp giảm thời gian chờ đợi, hạn chế tập trung đông người, tránh lây lan dịch bệnh.
Thanh Đoàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Áp dụng “VNPT Life - Saving” vào hiến máu nhân đạo
Ngày cập nhật 04/06/2021

Sáng 4/6, tại phường Thủy Phương, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thị xã Hương Thủy phối hợp với Trung tâm Huyết học truyền máu - Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức hiến máu tình nguyện đợt 5-2021.

Đợt hiến máu lần này đã tiếp nhận được 132 đơn vị máu, trong đó có 33 người hiến 350ml. Như vậy, từ đầu năm đến nay, qua 5 đợt hiễn máu đã tiếp nhận 1.136 đơn vị máu/1.470 chỉ tiêu giao năm 2021, đạt 77% kế hoạch.
 
Dịp này, Viễn thông tỉnh (VNPT) đã đưa vào thử nghiệm hệ sinh thái nhân đạo và hiến máu, gồm: hệ thống quản lý, tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện với tiêu chí “Giọt máu cho đi, cuộc đời ở lại”; hệ thống quản lý hoạt động trợ giúp nhân đạo với tiêu chí “Gửi trao yêu thương, chia sẻ nhân ái”; hệ thống quản lý các hoạt động về sơ cấp cứu chữ thập đỏ với tiêu chí “Sơ cứu nhanh, giành sự sống”. Trong đó, đáng chú ý là App ứng dụng “VNPT Life - Saving” phục vụ cho công tác tổ chức hiến máu nhân đạo.
 
 
Với ứng dụng VNPT Life - Saving, thay vì đăng ký hiến máu theo cách truyền thống, người hiến máu sẽ đăng ký trước qua ứng dụng App, giúp giảm thời gian chờ đợi, hạn chế tập trung đông người, tránh lây lan dịch bệnh.
Thanh Đoàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Áp dụng “VNPT Life - Saving” vào hiến máu nhân đạo
Ngày cập nhật 04/06/2021

Sáng 4/6, tại phường Thủy Phương, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thị xã Hương Thủy phối hợp với Trung tâm Huyết học truyền máu - Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức hiến máu tình nguyện đợt 5-2021.

Đợt hiến máu lần này đã tiếp nhận được 132 đơn vị máu, trong đó có 33 người hiến 350ml. Như vậy, từ đầu năm đến nay, qua 5 đợt hiễn máu đã tiếp nhận 1.136 đơn vị máu/1.470 chỉ tiêu giao năm 2021, đạt 77% kế hoạch.
 
Dịp này, Viễn thông tỉnh (VNPT) đã đưa vào thử nghiệm hệ sinh thái nhân đạo và hiến máu, gồm: hệ thống quản lý, tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện với tiêu chí “Giọt máu cho đi, cuộc đời ở lại”; hệ thống quản lý hoạt động trợ giúp nhân đạo với tiêu chí “Gửi trao yêu thương, chia sẻ nhân ái”; hệ thống quản lý các hoạt động về sơ cấp cứu chữ thập đỏ với tiêu chí “Sơ cứu nhanh, giành sự sống”. Trong đó, đáng chú ý là App ứng dụng “VNPT Life - Saving” phục vụ cho công tác tổ chức hiến máu nhân đạo.
 
 
Với ứng dụng VNPT Life - Saving, thay vì đăng ký hiến máu theo cách truyền thống, người hiến máu sẽ đăng ký trước qua ứng dụng App, giúp giảm thời gian chờ đợi, hạn chế tập trung đông người, tránh lây lan dịch bệnh.
Thanh Đoàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
/UploadFiles/TuyChonLk/cong khai thong tin.png
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 11.572.129
Truy cập hiện tại 1.290 khách