Tìm kiếm
Trao bằng đạt chuẩn văn hóa giai đoạn 2015-2020
Ngày cập nhật 29/06/2020
 
UBND thị xã Hương Thủy tổ chức lễ trao bằng đạt chuẩn văn hóa 5 năm liền giai đoạn 2015 - 2020 và khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác gia đình. Hoạt động nhằm đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam 28/6. 
 

Hiện nay, toàn thị xã có 91/101 thôn, tổ dân phố văn hóa, tăng 7,2% so với năm 2015; có 80/85 cơ quan đơn vị đạt danh hiệu cơ quan văn hóa, tăng 6,1%; 25.212 gia đình đạt chuẩn văn hóa; bổ sung, hoàn thiện và phê duyệt 101/101 quy ước thôn, tổ dân phố văn hóa; 100% xã, phường đạt chuẩn văn hóa đăng ký xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa Nông thôn mới và phường đạt chuẩn văn minh đô thị. Bên cạnh nhiều hoạt động thu hút hàng ngàn người dân tham gia, như: đua Trải trên sông Vực, Liên hoan tuyên truyền toàn quốc “Dấu chân Trường Sơn”, Lễ công bố Cầu ngói Thanh Toàn được UBND tỉnh công nhận là Điểm du lịch cộng đồng, “Chợ quê ngày hội”… và hàng trăm đêm hội diễn văn hóa, văn nghệ khác, hiện số người tham gia tập luyện TDTT thường xuyên là 240.000 người (20% dân số), gia đình thể thao là 26.399 gia đình và 205 CLB TDTT. 
 
Ngoài ra, các địa phương đã tích cực vận động người dân thay đổi các phong tục, tập quán lạc hậu, như: không để đám tang quá 3 ngày ở phường Thủy Dương, không dọn cổ trong đám tang ở xã Thủy Vân… năm 2019, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên trên địa bàn giảm xuống còn 15,7%, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2.58%, tệ nạn xã hội, tỷ lệ người dân dùng nước sạch, điện thắp sáng... đạt được những kết quả đáng kể so với kế hoạch đề ra. 
 
Ông Nguyễn Thanh Minh, Phó Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy cho biết, để đẩy mạnh và lan tỏa hơn nữa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, Hương Thủy tiếp tục vận động toàn dân đấu tranh chống lại các tệ nạn xã hội, xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, khơi dậy tiềm năng sáng tạo của các cộng đồng dân cư, đồng thời, thể chế hóa các giải pháp lớn thành hệ thống, xác định khâu đột phá với những bước đi, lộ trình thích hợp đối với những mục tiêu về văn hóa trong đời sống thực tiễn.
Thanh Đoàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.426.506
Truy cập hiện tại 1.213 khách