Tìm kiếm
Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất Hói Sai Thượng và xen ghép Vân Thê Nam, Thủy Thanh
Ngày cập nhật 05/06/2020

I. ĐẶC ĐIỂM QUỸ ĐẤT ĐẤU GIÁ:

1. Tên quỹ đất: 10 lô đất tại khu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư và tái định cư Hói Sai Thượng và 01 lô đất tại khu Vân Thê Nam, xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Tổng diện tích quỹ đất: 2.480,90 m2

3. Mục đích sử dụng đất: Đất ở;

4. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài;

5. Thông số quy hoạch: Thực hiện theo QH phân lô đã được UBND thị xã Hương Thủy phê duyệt.

6. Hình thức sử dụng đất: Giao đất có thu tiền sử dụng đất.

 

II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM, BƯỚC GIÁ, TIỀN ĐẶT TRƯỚC ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT:

TT

Ký hiệu lô đất

 Diện tích (m2)

Khu vực/ vị trí

Giá đất cụ thể (đồng/m2)

Giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất (Đồng)

Bước giá       
 (đồng/lô)

Tiền đặt trước (đồng)

I

Khu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Hói Sai Thượng

1

765

317,50

Vị trí 1, 2  mặt tiền đường QH rộng 15,5m và đường QH rộng 13,5m

11.000.000

3.492.500.000

175.000.000

690.000.000

2

771

230,00

Vị trí 1, 1 mặt tiền đường QH rộng 15,5 m

10.000.000

2.300.000.000

115.000.000

460.000.000

3

772

230,00

Vị trí 1, 1 mặt tiền đường QH rộng 15,5 m

10.000.000

2.300.000.000

115.000.000

460.000.000

4

773

389,40

Vị trí 1, 2  mặt tiền đường QH rộng 15,5m và đường QH rộng 13,5m

10.500.000

4.088.700.000

205.000.000

810.000.000

5

777

157,50

Vị trí 1, 1 mặt tiền đường QH rộng 13,5 m

9.000.000

1.417.500.000

71.000.000

280.000.000

6

780

157,50

Vị trí 1, 1 mặt tiền đường QH rộng 13,5 m

9.000.000

1.417.500.000

71.000.000

280.000.000

7

781

224,00

Vị trí 1, 2  mặt tiền đường QH rộng 15,5m và đường QH rộng 15,5m

11.500.000

2.576.000.000

129.000.000

510.000.000

8

782

199,50

Vị trí 1, 1 mặt tiền đường QH rộng 15,5 m

10.000.000

1.995.000.000

100.000.000

390.000.000

9

783

199,50

Vị trí 1, 1 mặt tiền đường QH rộng 15,5 m

10.000.000

1.995.000.000

100.000.000

390.000.000

10

784

224,00

Vị trí 1, 2  mặt tiền đường QH rộng 15,5m và đường QH rộng 13,5m

11.500.000

2.576.000.000

129.000.000

510.000.000

II

Khu xen ghép Vân Thê Nam

       

11

ODT 381

152,00

Vị trí 1 đường liên xã (Từ Nghĩa trang liệt sỹ đến cầu Tránh cầu Ngói)

1.950.000

296.400.000

15.000.000

50.000.000

TỔNG CỘNG

2.480,90

 

 

24.454.600.000

 

4.830.000.000

 

Ghi chú: -  Người trúng đấu giá phải nộp lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác theo quy định.

  • Bước giá: Tính cho một vòng đấu/lô đất kể từ vòng đấu thứ 2 trở đi.

III. NGƯỜI ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất và cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đúng các quy định của Luật Đất đai 2013;

Trong mỗi lô đất thì (01) một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá.

IV. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Các đối tượng quy định tại Mục III nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

- Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do công ty phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và đúng các quy định của Luật Đất đai năm 2013;

- Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định.

V. TIỀN MUA HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ:   

STT

Giá trị quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá (đồng/hồ sơ/lô)

1

Từ trên 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng

200.000

2

Từ trên 500 triệu đồng

500.000

VI. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 17/06/2020 tại khu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư và tái định cư Hói Sai Thượng và khu xen ghép Vân Thê Nam, xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 17/06/2020 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị,Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy và UBND xã Thủy Thanh.

3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị hoặc trụ sở Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy.

4. Thời gian mua và nộp hồ sơ đấu giá:

Trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 17/06/2020 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

- Từ 08h00 đến 11h00 ngày 17/06/2020 tại Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy.

5. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ 08h00 ngày 17/06/2020 cho đến 17h00 ngày 19/06/2020.

Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản vào tài khoản công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị:

  • Số tài khoản: 55110003443345 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

- Số tài khoản:  0161001697979 tại Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam – CN Huế.

  • Số tài khoản 118000137557 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế.

* Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định là tự nguyện và tự chịu trách nhiệm về khoản tiền đặt trước đã nộp.

* Tiền đặt trước được xác nhận có trong tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị và kèm theo giấy nộp tiền trước 17h00 ngày 19/06/2020.

VII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

1. Thời gian tổ chức đấu giá: 08h00 ngày 20/06/2020.

2. Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Hội trường UBND xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

VIII. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

IX. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

- Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy - Phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh TT Huế, số điện thoại: 02343.955.565.

- Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị - Tầng 7, 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, Số điện thoại: 02343.895995, Website:chuoigiatri.com.vn

Ngô Thanh Tùng

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 2.887.571
Truy cập hiện tại 1.832 khách