Tìm kiếm
Công tác kiểm tra liên ngành hoạt động hành nghề Y, Dược tư nhân 2019
Ngày cập nhật 26/12/2019

Thực hiện chương trình công tác năm 2019, trên cơ sở nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 22/01/2019 của UBND thị xã Hương Thủy về việc triển khai Kế hoạch Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2019. Đoàn kiểm tra liên ngành (được thành lập theo Quyết định số 925/QĐ-UBND ngày 09/4/2019 của UBND thị xã) đã tổ chức 02 đợt kiểm tra các cơ sở hành nghề Y, Dược tư nhân trên địa bàn thị xã trong năm 2019.

Trên nguyên tắc đầy đủ thành phần, đảm bảo tính quyền lực của Đoàn kiểm tra liên ngành cấp thị xã (gồm Phòng Y tế; Trung tâm Y tế; Đội  Quản lý thị trường số 3; Công an thị xã; Đại diện lãnh đạo UBND và cán bộ Trạm Y tế các xã, phường). Đoàn đã thực hiện đúng quy trình và thủ tục kiểm tra, khách quan, công khai, trung thực. Các thành viên Đoàn thực hiện đúng sự phân công, phân cấp, đảm bảo đúng quyền hạn và trách nhiệm kiểm tra, không gây cản trở đến các hoạt động kinh doanh bình thường của các cơ sở, cá nhân là đối tượng được kiểm tra.

Qua công tác kiểm tra, có thể nhận thấy ý thức chấp hành pháp luật của người hành nghề ngày càng được nâng cao, các hoạt động về kinh doanh thuốc, khám bệnh và chữa bệnh tư nhân hiện đang hoạt động trên địa bàn thị xã ngày càng đi vào nề nếp, tạo sự đa dạng và thuận lợi để người dân dễ dàng tiếp cận và lựa chọn các dịch vụ khám, chữa bệnh phù hợp với nhu cầu và điều kiện, góp phần tích cực vào công tác chăm sóc và nâng cao sức khẻo nhân dân trên địa bàn thị xã. Phần lớn các cở sở hành nghề đều đảm bảo hồ sơ pháp lý theo quy định như: Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược; Giấy chứng nhận “Thực hành tốt nhà thuốc (GPP)”, Giấy phép hoạt động đối với phòng khám; Hóa đơn, chứng từ, các sổ theo dõi thông tin người bệnh, sổ nhập hàng, sổ theo dõi nhiệt độ, độ ẩm đều đảm bảo; Biển hiệu, niêm yết giá dịch vụ được thể hiện rõ ràng, công khai. Rác thải y tế được các cơ sở phân loại, quản lý, vận chuyển và xử lý đúng quy định. Người hành nghề có chứng chỉ chuyên môn, chứng chỉ hành nghề đảm bảo điều kiện theo yêu cầu. Những cơ sở đã được kiểm tra, hướng dẫn và nhắc nhở trong đợt 1 (6 tháng đầu năm) có ý thức chấp hành và kết quả khắc phục tốt khi Đoàn tiến hành hậu kiểm trong đợt 2.

Qua công tác kiểm tra, vẫn còn tình trạng một có số cơ sở hành nghề chưa kịp thời bổ sung danh sách người hành nghề, hệ thống sổ sách liên quan chưa đầu đầy đủ và cập nhật thông tin chưa thường xuyên, các điều kiện liên quan đến bảo quản thuốc như dụng cụ, nhiệt độ, độ ẩm, …. chưa đầy đủ. Vì vậy Đoàn đã hướng dẫn để các cơ sở này khắc phục và đề nghị địa phương tăng cường giám sát, quản lý theo thẩm quyền.

Đồng thời với công tác kiểm tra, các thành viên Đoàn đã lồng ghép công tác tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn các cơ sở thực hiện đúng quy chế chuyên môn theo quy định của Bộ Y tế cho người hành nghề./.

Lường Thanh Hải
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.024.440
Truy cập hiện tại 1.104 khách