Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hướng dẫn tiêu chuẩn, tuyển dụng cán bộ công chức cấp xã
Ngày cập nhật 15/07/2019

Bộ Nội vụ đang dự thảo Thông tư hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

Theo dự thảo, công chức cấp xã phải có đủ các tiêu chuẩn chung quy định tại Điều 3 Nghị định 112/2011/NĐ-CP về công chức xã, phường, thị trấn và các tiêu chuẩn cụ thể như sau: Độ tuổi đủ 18 tuổi trở lên; trình độ văn hóa tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương.

Về trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Đối với phường, thị trấn, phải tốt nghiệp đại học trở lên của ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của chức danh công chức được đảm nhiệm; đối với xã, phải tốt nghiệp cao đẳng chuyên nghiệp trở lên của ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của chức danh công chức được đảm nhiệm.

Về trình độ tin học: Có chứng chỉ ứng dụng CNTT theo Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT theo quy định.

Tiếng dân tộc thiểu số: Ở địa bàn công tác phải sử dụng tiếng dân tộc thiểu số trong hoạt động công vụ thì phải biết thành thạo tiếng dân tộc thiểu số phù hợp với địa bàn công tác đó; trường hợp khi tuyển dụng mà chưa biết tiếng dân tộc thiểu số thì sau khi tuyển dụng, chậm nhất 12 tháng phải hoàn thành lớp học tiếng dân tộc thiểu số.

Sau khi được tuyển dụng, chậm nhất 36 tháng, phải hoàn thành lớp đào tạo, bồi dưỡng quản lý hành chính nhà nước và lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị theo chương trình đối với chức danh công chức cấp xã hiện đảm nhiệm.

Không phân biệt loại hình đào tạo, trường công lập, ngoài công lập

Dự thảo nêu rõ, điều kiện đăng ký dự tuyển công chức cấp xã thực hiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định 112/2011/NĐ-CP. UBND cấp xã xác định các điều kiện khác theo yêu cầu của chức danh công chức cần tuyển dụng quy định tại điểm g khoản 1 Điều 36 Luật cán bộ công chức không được trái với quy định của pháp luật, không được phân biệt loại hình đào tạo, văn bằng, chứng chỉ, trường công lập, ngoài công lập và báo cáo UBND cấp huyện phê duyệt trước khi tuyển dụng.

Nội dung thi môn nghiệp vụ chuyên ngành trong kỳ thi tuyển công chức cấp xã phải căn cứ vào tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn và nhiệm vụ của từng chức danh công chức cần tuyển dụng.

Đối với các xã miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì việc tuyển dụng công chức cấp xã có thể được tuyển dụng thông qua xét tuyển.

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo này tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Quốc Vũ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.582.834
Truy cập hiện tại 338 khách