Tìm kiếm
Triển khai các chính sách về tam nông
Ngày cập nhật 09/04/2019

Là nội dung buổi tập huấn do Hội Nông dân thị xã Hương Thủy tổ chức cho đội ngũ lãnh đạo và cán bộ phụ trách nông nghiệp các xã, phường; lãnh đạo các HTX, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ trên địa bàn.

 
Tại lớp tập huấn, các đại biểu đã được triển khai các quy định về một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp; kế hoạch thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh.. 
 
Theo đó, mục tiêu đề ra là phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh (ưu tiên phát triển HTX, doanh nghiệp nhỏ và vừa) để sản xuất các sản phẩm truyền thống, dịch vụ có lợi thế đạt tiêu chuẩn, có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn và thực hiện có kết quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Bên cạnh đó, các đại biểu còn được thông tin về  những nội dung liên quan về hỗ trợ nguồn vốn, thu hút và đào tạo nguồn nhân lực, hỗ trợ thành lập mới, sáp nhập HTX - Liên hiệp HTX….
Hoài Lam
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 2.289.474
Truy cập hiện tại 26 khách