Tìm kiếm
Tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn trường học, bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em, học sinh
Ngày cập nhật 08/01/2018

Ngày 05/01/2018, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh có Công văn số 44/SGD&ĐT-TTCT về chỉ đạo, tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn trường học, bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em, học sinh

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch nước và Phó Thủ tướng Chính phủ tại các Văn bản số 1581/VPCTN-TH ngày 28/11/2017 của Văn phòng Chủ tịch nước về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; số 12851/VPCP-NC ngày 30/11/2017 của Văn phòng Chính phủ về các vụ việc bạo hành, xâm hại trẻ em xảy ra trong thời gian qua và Công văn số 5978/BGDĐT-GDCTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ngày 20/12/2017 về việc hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị thực hiện những nội dung sau: 

1. Tăng cường kiểm tra, rà soát các điều kiện thực hiện trường học an toàn theo các tiêu chuẩn qui định tại Thông tư số 13/2010/TT-BGDĐT ngày 15/4/2010 của Bộ GD&ĐT về việc xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non; Quyết định số 4458/QĐ-BGDĐT ngày 22/8/2007 của Bộ GD&ĐT quy định xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong các trường phổ thông; Chỉ thị số 505/CT-BGDĐT ngày 20/02/2017 của  Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn trong các cơ sở giáo dục và Công văn số 435/SGDĐT-CTTT-HSSV ngày 01/3/2017 của Sở GD&ĐT về việc tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn trong các cơ sở giáo dục.
2.  Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và cha mẹ học sinh trong việc chủ động phát hiện, phòng ngừa các tình huống bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị xâm hại; bạo hành đối với trẻ em, học sinh.
3. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn, trang bị các kiến thức, kỹ năng cho giáo viên về phát hiện, phòng ngừa và xử lý các yếu tố, hành vi dẫn đến các tình huống bạo lực, xâm hại trẻ em, học sinh. Căn cứ nội dung Công văn số 364/SGDĐT-CTTT-HSSV ngày 21/2/2017 của Sở GD&ĐT về một số kết luận của Giám đốc Sở GD&ĐT tại Hội thảo khoa học “Bạo lực học đường thực trạng và giải pháp” và các tài liệu “ Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh”; Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Bạo lực học đường thực trạng và giải pháp”; Sổ tay “Hướng dẫn bảo vệ trẻ em” (do Sở GD&ĐT phối hợp với Liên đoàn Bóng đá Na Uy - Dự án Bóng đá Cộng đồng Việt Nam tại Thừa Thiên Huế biên soạn), để tổ chức các giải pháp chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ giáo dục, bảo vệ trẻ em trong các nhà trường.
4. Tổ chức các diễn đàn, các buổi sinh hoạt chuyên đề, ngoại khóa, ngoài giờ lên lớp,... nhằm tạo điều kiện cho học sinh được nâng cao nhận thức, kiến thức về giáo dục giới tính, các kỹ năng, biện pháp tự bảo vệ mình tránh khỏi các tình huống bạo lực, xâm hại.
5. Đối với quản lý chỉ đạo bậc học mầm non.
- Đặc biệt chú trọng đẩy mạnh thực hiện nghiêm túc Công văn số 793/SGDĐT-CTTT-HSSV ngày 04/4/2017 của Sở GD&ĐT về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (mục 3); Công văn số 2162/SGDĐT-GDMN ngày 07/9/2017 của Sở GD&ĐT về việc tăng cường quản lý các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập và Công văn số 435/SGDĐT-CTTT-HSSV ngày 01/3/2017 của Sở GD&ĐT về việc tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn trong các cơ sở giáo dục.
- Tập trung tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; lập cơ sở dữ liệu để theo dõi, nắm rõ địa chỉ, nhân thân chủ cơ sở nhóm trẻ độc lập, nhóm trẻ gia đình. Làm việc với các phường, xã, thị trấn để rà soát các điều kiện thành lập, cấp phép hoạt động và tổ chức giữ trẻ của các nhóm lớp theo qui định; kiên quyết đình chỉ hoạt động các nhóm lớp tư thục không đảm bảo điều kiện; chưa được cấp phép và không thực hiện đúng qui định điều lệ trường mầm non và quy chế hoạt động của trường, lớp mầm non tư thục.
- Quy định rõ trách nhiệm của Hiệu trưởng, chủ nhóm lớp mầm non tư thục chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý nhà nước và cha mẹ của trẻ về việc đảm bảo an toàn tuyệt đối trong thời gian trẻ ở các cơ sở giáo dục mầm non.
 
Tập tin đính kèm:
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 2.003.746
Truy cập hiện tại 1.059 khách