Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Đại hội đại biểu Hội Nông dân phường Thủy Phương lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028
Ngày cập nhật 29/03/2023

Sáng 28/3, Hội Nông dân phường Thủy Phương tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028. Đến dự có đồng chí Võ Trong Thơi, Chủ tịch Hội Nông dân thị xã cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Hội Nông dân thị xã; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam, các ngành, đoàn thể phường và 100 hội viên nông dân tiêu biểu đại diện cho 1105 hội viên nông dân trên địa bàn.

Nhiệm kỳ 2018-2023, Hội Nông dân phường Thủy Phương đã tổ chức tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng đến hội viên nông dân thông qua nhiều hình thức khác nhau; củng cố, xây dựng tổ Hội thường xuyên quan tâm thực hiện; phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi duy trì và phát triển, tạo việc làm, trao đổi kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh tham gia giúp đỡ hộ khó khăn vượt nghèo vươn lên. Là đơn vị đi đầu trong tư duy phát triển kinh tế nông nghiệp như tham gia thực hiện liên kết trong sản xuất, xây dựng các tổ hợp tác, tổ hội nghề nghiệp theo chuỗi giá trị. Trong năm, các cấp Hội phường đã tích cực thực hiện các hoạt động hỗ trợ nông dân vốn, quản lý nguồn vốn ủy thác của NHCSXH, qũy hỗ trợ nông dân, tiếp cận khoa học, công nghệ và quảng bá sản phẩm nông dân làm ra. Tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh ở địa phương, Hội đã trực tiếp thực hiện các nội dung về phòng, chống bạo lực gia đình; động viên con em lên đường làm NVQS, giúp đỡ gia đình chính sách, gia đình gặp khó khăn…
 
 
Phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, nhiệm kỳ 2023-2028, cán bộ, hội viên nông dân trong phường “Đoàn kết, đổi mới, hội nhập, phát triển bền vững” đa dạng hóa các phương thức hoạt động và tập hợp nông dân, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tập trung nguồn lực thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của Hội. Tham gia thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng đô thị văn minh, nâng cao đời sống cho nông dân; tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân, tham gia xây dụng cơ chế, chính sách phát triến nông nghiệp, nông dân; giám sát, phản biện xã hội và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước với tǎng cường các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ và dạy nghề, đáp ứng nhu cầu và lợi ích thiết thực của hội viên, nông dân. Thực hiện có hiệu quả các chương trình đề án phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội ở địa phương. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp và xây dựng giai cấp nông dân phường Thủy Phương vững mạnh, có đủ bản lĩnh chính trị, giữ vai trò chủ thế phát triển nông nghiệp, đô thị vǎn minh…
 
 
 
 
 
Tại Đại hội, Chủ tịch Hội Nông dân thị xã, Võ Trọng Thơi và Bí thư Đảng ủy phường Thủy Phương, Trương Công Nghĩa ghi nhận những thành tích về công tác Hội và phong trào nông dân của Hội phường đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời, đề nghị cán bộ, hội viên nông dân nêu cao ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; quan tâm đào tạo nâng cao trình độ, kiến thức và năng lực tổ chức sản xuất cho nông dân; khuyến khích, hỗ trợ nông dân chuyển đổi số, xây dựng các mô hình sản xuất theo chuỗi liên kết, sản phẩm nông nghiệp xanh, hữu cơ, tuần hoàn, thay đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông nghiệp; đẩy mạnh hơn nữa phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; vận động nông dân tích cực tham gia tái cơ cấu nông nghiệp gắn với tham gia chuyển đổi cơ cấu kinh tế, chuyển dịch nhanh hơn cơ cấu lao động nông nghiệp sang dịch vụ công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề; tích cực tham gia phát triển kinh tế, xã hội, góp phần xây dựng Phường phát triển nhanh, giàu đẹp, văn minh…
 
 
 
Đại hội đã bầu 17 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Hội Nông dân phường lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân thị xã sắp tới.
 
 
 
Cũng tại Đại hội, 3 tập thể và 10 cá nhân được UBND phường Thủy Phương tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2018-2023.
 
Hoài Lam
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 11.547.437
Truy cập hiện tại 1.866 khách