Tìm kiếm
Thị xã Hương Thủy triển khai các giải pháp chống hạn, phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi
Ngày cập nhật 13/01/2020

Sáng ngày 08/01/2020, UBND thị xã tổ chức phiên họp Triển khai các giải pháp chống hạn, phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi do Đồng chí Nguyễn Đắc Tập, Phó Chủ tịch UBND thị xã chủ trì.

 

Tham dự phiên họp có đại diện phòng, ban, đơn vị: Công ty TNHH Nhà nước 1 Thành viên Quản lý khai thác công trình thủy lợi Thừa Thiên Huế, Đội Quản lý thị trường số 3, Điện lực Hương Thủy, Công an thị xã, Tài chính - Kế hoạch, Văn phòng HĐND&UBND thị xã, Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thị xã, lãnh đạo UBND các phường, xã và các Hợp tác xã nông nghiệp.

Trong năm 2020. Tổng diện tích tưới tiêu nông nghiệp trên địa bàn thị xã Hương Thủy là:

   + Vụ Đông Xuân: 3065,8 ha

   + Vụ Hè Thu: 2646,7 ha

Phần lớn diện tích sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thị xã chủ yếu tập trung vùng thấp dọc sông Đại Giang, sông Lợi Nông và sông Như Ý nên chủ động về nguồn nước tưới. Tình trạng thiếu nước chỉ xảy ra ở các địa phương vùng cao như: Dương Hòa, Thủy Bằng, Phú Sơn và một phần diện tích của xã Thủy Phù.

Bệnh Dịch tả lợn Châu Phi cơ bản đã được khống chế, tuy nhiên mầm bệnh vẫn còn tồn lưu, phát tán trong môi trường trong điều kiện vẫn chưa có vắc xin phòng bệnh. Đến nay, đã có 8/12 phường, xã đã qua 30 ngày nhưng không tái phát lợn mắc bệnh. Tổng đàn lợn hiện nay còn khoảng 7.000 con (trong đó lợn nái 300 con, lợn thịt và lợn con 6.700 con). 1. Công tác chống hạn nắm 2020.

Sau khi nghe báo cáo của đại diện phòng Kinh tế, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thị xã về các giải pháp chống hạn trong năm 2020, công tác phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và các ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, đồng chí Nguyễn Đắc Tập - Phó Chủ tịch UBND thị xã kết luận như sau:

1. Công tác chống hạn năm 2020:

- Phòng Kinh tế thị xã chủ trì, phối hợp với UBND các xã, phường rà soát, đánh giá cụ thể diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả (diện tích, hiện trạng….) để nghiên cứu đề xuất chuyển đổi cây trồng phù hợp với từng địa phương; hoàn thành trước quý II năm 2020.

- Đối với những vùng không chủ động nguồn nước tưới thì gieo cấy các giống lúa ngắn ngày vào vụ Hè Thu hoặc ngưng sản xuất vụ Hè Thu năm 2020.

- Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với phòng Kinh tế để điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cho phù hợp với cơ cấu cây trồng.

2. Công tác vớt bèo

- Giao TT Dịch vụ nông nghiệp rà soát tình trạng bèo của các sông, hói trên địa bàn, xây dựng kế hoạch cụ thể báo cáo UBND thị xã; Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan lập đề án nuôi cá lồng trên sông Đại Giang (trong đó đánh giá rõ hiện trạng, số lượng, vị trí nuôi…), trình phòng Kinh tế thị xã thẩm định, UBND thị xã phê duyệt theo quy định.

- UBND các phường Thủy Châu, Thủy Phương vận động người dân tháo dỡ các nò, sáo trên sông gây cản trở dòng chảy.

3. Công tác phòng chống dịch tả lợn Châu Phi

- UBND các xã, phường phối hợp với cơ quan liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, khuyến khích người dân chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, theo hình thức trang trại, gia trại;

- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thị xã phối hợp UBND xã Thủy Phù, Phú Sơn kiểm tra các hộ dân chăn nuôi tái đàn, lập biên bản cam kết tự chịu trách nhiệm nếu phát sinh dịch bệnh.

 

Hải Ý - VP HĐND&UBND thị xã
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.360.029
Truy cập hiện tại 597 khách