Tìm kiếm
Hỗ trợ 10 tỷ đồng để thực hiện các dự án chỉnh trang dọc tuyến Quốc lộ 1A khu vực trước Cảng hàng không Phú Bài
Ngày cập nhật 11/01/2020
Ngày 08/01/2020, UBND tỉnh có Quyết định số 91/QĐ-UBND về trích ngân sách tỉnh số tiền 10.000.000.000 (Mười tỷ đồng chẵn) bổ sung có mục tiêu cho cho ngân sách thị xã Hương Thủy để hỗ trợ kinh phí thực hiện các dự án: Chỉnh trang khu vực trước Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài (đoạn từ cổng chính Khu công nghiệp Phú Bài đến đường Nam Cao); Chỉnh trang khu vực tiếp giáp Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài (đoạn giáp nhà dân hiện hữu đến cây xăng Thủy Tân đối diện đường Nam Cao).
UBND tỉnh cũng giao trách nhiệm cho các đơn vị tổ chức thực hiện:
1. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn UBND thị xã Hương Thủy hoàn tất các thủ tục đầu tư theo đúng quy định hiện hành của nhà nước.
2. Sở Tài chính lập thủ tục thông báo kinh phí cho đơn vị đã nêu tại Điều 1 Quyết định này.
3. Ủy quyền cho UBND thị xã Hương Thủy tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt các dự án đầu tư nêu trên theo đúng quy định; chủ động bố trí thêm từ ngân sách cấp mình và nguồn huy động hợp pháp khác, cùng với ngân sách tỉnh hỗ trợ để thực hiện hoàn thành dự án; quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí theo đúng quy định hiện hành của nhà nước.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3380/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh về hỗ trợ kinh phí các dự án chỉnh trang dọc tuyến Quốc lộ 1A khu vực trước Cảng hàng không Phú Bài.
 
Tập tin đính kèm:
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.360.029
Truy cập hiện tại 594 khách