Tìm kiếm
Tập huấn công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo
Ngày cập nhật 10/12/2019

Sáng 6/12, UBND thị xã phối hợp với Thanh tra tỉnh và Ban Tiếp công dân tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND thị xã và UBND các phường, xã.

Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã được báo cáo viên truyền đạt, trao đổi, thảo luận những quy định của pháp luật, kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm và nghiệp vụ tiếp công dân, kỹ năng kinh nghiệm trong xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Những tình huống vướng mắc trong quá trình thực thi công vụ liên quan đến lĩnh vực tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; việc áp dụng Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại - Tố cáo và các nghị định, hướng dẫn thi hành để tạo ra sự thống nhất về nhận thức, trong thực thi nhiệm vụ tiếp dân nhằm bảo đảm hiệu quả, công tác tiếp dân xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo.
 
Thông qua tập huấn, các đại biểu tiếp tục nghiên cứu, vận dụng có hiệu quả quy trình nghiệp vụ tiếp công dân và xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo kịp thời ngay từ cơ sở, hạn chế đơn thư, khiếu nại vượt cấp, bảo đảm quyền, nghĩa vụ của người khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.
Hoài Lam
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.024.440
Truy cập hiện tại 1.096 khách