Tìm kiếm
Trang bị kiến thức xây dựng mô hình “Ngôi nhà an toàn”
Ngày cập nhật 24/08/2019

Ngày 22/8, Phòng LĐ-TB&XH thị xã tổ chức tập huấn mô hình “Ngôi nhà an toàn, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em” cho đội ngũ lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể và cán bộ phụ trách công tác LĐ-TB&XH các địa phương có triển khai mô hình này.

Khẳng định ý nghĩa và tầm quan trọng của việc thực hiện xây dựng mô hinh “Ngôi nhà an toàn, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em”, tại lớp tập huấn, các đại biểu đã được hướng dẫn, trang bị một số kỹ năng cơ bản phòng, chống bỏng, phòng, chống đuối nước; các bước sơ cứu ban đầu các tai nạn thương tích gây ra cho trẻ em; quy định nhóm tiêu chí cho một ngôi nhà an toàn; phương pháp xây dựng và cách đánh giá tiêu chuẩn mô hình ngôi nhà an toàn cho trẻ em.
 
Cùng với triển khai xây dựng mô hình “Ngôi nhà an toàn” tại 4 xã (Thủy Thanh, Thủy Bằng, Thủy Tân và Thủy Phù), hiện nay, thị xã Hương Thủy tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình “Trường học an toàn”, “Cộng đồng an toàn” nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em, góp phần thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.
Thanh Đoàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 2.308.695
Truy cập hiện tại 1.794 khách