Tìm kiếm
Chiến lược, QH, KH
Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Nghị quyết về việc ban hành Quy chế làm việc của Thường trực HĐND tỉnh; Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KT-XH...
Ngày 30/7/2018, UBND tỉnh có Quyết định số 1666/QĐ-UBND về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thị xã Hương Thủy
Ngày 25/10/2017, Ban Chỉ đạo 138 của Tỉnh đã có Công văn số 165/BCĐ về phê duyệt các địa bàn xã, phường, thị trấn tiến hành chuyển hóa...
Ngày 27 tháng 9 năm 2017, Ủy ban nhân dân thị xã ban hành Kế hoạch số 93/KH-UBND về việc Tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 2.295.363
Truy cập hiện tại 179 khách