Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thị xã Hương Thủy
Ngày cập nhật 01/08/2018

Ngày 30/7/2018, UBND tỉnh có Quyết định số 1666/QĐ-UBND về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thị xã Hương Thủy

Theo đó, có 10 Công trình, dự án cần thu hồi đất do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chấp thuận theo Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018; 04 công trình, dự án do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chấp thuận mà phải chuyển mục đích sử dụng đất theo Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018; 07 danh mục công trình, dự án do thị xã Hương Thủy xác định trong kế hoạch sử dụng đất năm 2018; Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Tập tin đính kèm:
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.589.666
Truy cập hiện tại 1.269 khách