Tìm kiếm
255 tỷ đồng là chỉ tiêu thu tiền sử dụng đất giai đoạn 2017-2020 của thị xã Hương Thủy
Ngày cập nhật 02/04/2017

Ngày 29/3/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 617/QĐ-UBND về việc Kế hoạch thu tiền sử dụng đất giai đoạn 2017-2020 

Theo đó, giao chỉ tiêu về thu tiền sử dụng đất giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh là 2.600 tỷ đồng, cụ thể như sau:    

TT

Đơn vị

Chỉ tiêu 2017 -2020

Năm

2017

Năm

2018

Năm

2019

Năm

2020

Giai đoạn

2017-2020

I

Cấp tỉnh

 250

270

290

300

1.110

II

Cấp huyện

350

360

380

400

1.490

Tổng cộng

600

630

670

700

2.600

Ở thị xã Hương Thủy trong giai đoạn 2017-2020 được giao là 255 tỷ đồng

Tập tin đính kèm:
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.360.029
Truy cập hiện tại 1.226 khách